- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю використовуються такі показники:

КОЕФІЦІЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ.  Розраховується як співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу
фінансової установи – управителя. Нормативне значення коефіцієнта не більше 50.

НОРМАТИВ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ –  відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) та поточних фінансових інвестицій фінансової установи до її поточних зобов’язань. Норматив поточної ліквідності розраховується фінансовою установою – управителем без урахування активів та зобов’язань ФФБ та ФОН. Норматив поточної ліквідності має підтримуватись на рівні не менше ніж 20 %.

НОРМАТИВ ПЛАТИСПРОМОЖНОСТІ – співвідношення загальної суми власного капіталу фінансової установи та сумарних активів фінансової установи (у тому числі майна, що перебуває в управлінні управителя та обліковується на окремому балансі), зважених за ступенем ризику. Норматив платоспроможності має підтримуватись на рівні не менше ніж 8 %.

РОЗМІР РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ. Власні активи фінансової установи – управителя мають забезпечувати постійне отримання такою фінансовою установою чистого прибутку для формування резервного фонду. Відсоток щорічних відрахувань до резервного фонду фінансової установи передбачається її установчими документами в розмірі, що не може бути меншим ніж 5 % суми чистого прибутку фінансової установи за попередній рік.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами