- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Комісія встановлює пруденційні нормативи та здійснює пруденційний нагляд за професійними учасниками ринків капіталу в межах діяльності, яка провадиться таким учасником на підставі виданої ліцензії.

Професійні учасники подають до Комісії інформацію про результати розрахунку пруденційних нормативів та дані, на основі яких здійснюється їх розрахунок, у порядку та у строки, визначені нормативно-правовими актами Комісії.

Пруденційний нагляд на ринках капіталу забезпечує прозорість та контрольованість діяльності професійних учасників ринків капіталу, а також є дієвим інструментом для захисту інтересів інвесторів.

Строки та порядок подання місячних даних до НКЦПФР

Учасник ринкуСтроки
подання
Нормативний акт
Інвестиційні фірмине пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Компанії з управління активамине пізніше останнього дня місяця,
наступного за звітним місяцем
Пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Депозитарні установине пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Центральний депозитарій цінних паперівне пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІ Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Фондові біржіне пізніше останнього числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 глави 2 розділу ІІІ Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Особи, що провадять клірингову діяльністьне пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітнимПункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок надання звітності про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Адміністратори
НПФ
не пізніше останнього числа
місяця, наступного за звітним
пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення
Управителіне пізніше останнього числа
місяця, наступного за звітним
пункт 1 розділу ІІІ Положення про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами