- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (http://stockmarket.gov.ua) – це інформаційний ресурс, який є основою ефективної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації повноважень Комісії щодо оприлюднення і доступу до інформації про діяльність емітентів цінних паперів та професійних учасників ринку.

НКЦПФР впроваджує світові стандарти функціонування ринку цінних паперів, зокрема, з питань розкриття інформації з урахуванням рекомендацій IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів). Створена НКЦПФР система розкриття інформації дає можливість усім зацікавленим особам отримувати необхідні їм дані щодо діяльності потенційних об’єктів інвестування та стану розвитку ринку цінних паперів у доступному та зручному режимі.

Загальнодоступна база даних про ринок цінних паперів є власністю держави в особі Комісії. Забезпечення її функціонування здійснюється Державною установою “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”.

Основними принципами функціонування загальнодоступної бази даних про ринок цінних паперів є:

  • оперативне розміщення інформації, отриманої від суб’єкта розкриття, яка повинна розкриватися відповідно до вимог чинного законодавства перед поданням її до Комісї;
  • вільний доступ інвесторів та інших зацікавлених осіб до розміщеної суб’єктом розкриття інформації.

Суб’єкти розкриття – особи, що зобов’язані розкривати інформацію на фондовому ринку у відповідності з вимогами:

На базі сайта Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (http://smida.gov.ua) створюється та утримується об’єднана інформаційна база даних про ринок цінних паперів.

На даний час на сайті міститься інформація що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства, в тому числі: Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), база даних про правопорушення на ринку цінних паперів, інформація про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій, Державний реєстр випусків цінних паперів, що містить в собі інформацію щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю тощо.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами