- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Передовий світовий досвід з корпоративного управління свідчить про необхідність існування в законодавстві країн процедур, за якими особі, яка набула певної, дуже значної частки акцій компанії, надається право вимагати від міноритарних акціонерів продажу незначної частки акцій в капіталі компанії, яка їм належить, за справедливою ціною. Мета запровадження такого механізму — вдосконалення корпоративного управління акціонерним товариством.

Зокрема, механізм обов’язкового продажу акцій міноритарними акціонерами на вимогу акціонера – власника домінуючого контрольного пакету акцій товариства (далі – «squeeze out») обґрунтовується тим, що у суспільних інтересах вартість триваючого захисту прав міноритар­них акціонерів стає непропорційною витратам та ризикам мажоритарного акціонера, коли меншість, що залишилася, скорочена до дуже низького рівня.

Відомості щодо проходження процедури «squeeze out»

Загальна кількість поданих до Комісії публічних безвідкличних вимогЗагальна сума “squeeze-out” відповідно до публічних безвідкличних вимогКількість скарг щодо незгоди з процедуроюЗагальна сума на яку відкриті ескроу-рахункиКількість акціонерів, що отримали кошти з відкритих ескроу-рахунківСума коштів, виплачена акціонерам
3781 684 692 464,93Скарги на 45 процедур 1 619 991 39839 1771 163 463 626

 

Корпоративне управління є одним з ключових елементів і передумовою успішної діяльності товариства, підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної системи корпоративного управління збільшує вартість капіталу, компанії заохочуються до більш ефективного використання ресурсів, що створює базу для зростання.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління згідно з законодавством; проводить перевірки діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління; узагальнює практику застосування законодавства з питань корпоративного управління.

У зв’язку з можливим неоднозначним трактуванням вимог законодавства  Комісією оприлюднюються відповіді на  найбільш поширені питання стосовно застосування норм корпоративного управління.

ПитанняВідповідь
Чи можна проводити річні загальні збори в умовах карантину?Читати відповідь
Чому акціонерам не виплачують дивіденди?Читати відповідь
Як акціонеру отримати інформацію про діяльність акціонерного товариства?Читати відповідь
Які права та обов’язки акціонера - власника простих акцій?Читати відповідь

Державний контроль Комісією зосереджено на забезпеченні дотримання окремими учасниками ринку цінних паперів правил та норм роботи на ньому, запобіганні порушень прав акціонерів.

Одним із заходів контролю, які здійснюються Комісією, є нагляд за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

Наразі контрольна функція Комісії має на меті сприяння дотриманню вимог законодавства; попередження порушень (зловживань) на ринку цінних паперів; забезпечення дотримання прав та інтересів інвесторів, інших учасників фондового ринку; виявлення тенденцій та ризиків функціонування фондового ринку.

Контроль здійснюється Комісією шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Перевірка допомагає визначити проблемні питання в діяльності, що підвищують ризики та  можуть привести до правопорушень на ринку цінних паперів, та сформувати пропозиції з удосконалення законодавства з метою усунення недоліків та прогалин у функціонуванні фондового ринку.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами