- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України.

Комісія веде Державний реєстр випусків цінних паперів у встановленому нею порядку та забезпечує відкритий і безоплатний доступ учасників ринку цінних паперів до інформації, що міститься в реєстрі.

Реєстрація Комісією випуску та проспекту емісії цінних паперів не може розглядатися як гарантія їх вартості. Комісія відповідає за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам чинного законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, несуть особи, які підписали ці документи.

Перелік документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів, а також порядок їх реєстрації встановлюються нормативними документами НКЦПФР.

Комісія може призупинити обіг цінних паперів на території України у разі порушення чинного законодавства України емітентом цінних паперів та/або особами, причетними до обігу цінних паперів.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами