- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств

Відомості про емітента

Відомості про власника

Оберіть тип власника

Загальні реквізити

30.06.2023

* інформація сформована відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами згідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658

** інформація надається відповідно до пунктів 2, 3 рішення Комісії від 29.11.2016 № 1173 "Про затвердження Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців" (зі змінами) затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 29.11.2016 № 3409/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.12.2016 за № 1579/29709

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами