- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Інформація про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств

Критерії пошуку суб'єкта:

Відомості про емітента

Відомості про власника

Оберіть тип власника

Сформувати довідку станом на дату

31.12.2023

* інформація сформована відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (в редакції, яка діяла з 24.11.2018 по 30.06.2021) та частини другої статті 133 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами згідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658

** інформація надається відповідно до пунктів 2, 3 рішення Комісії від 29.11.2016 № 1173 "Про затвердження Порядку надання інформації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців" (зі змінами) затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 29.11.2016 № 3409/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.12.2016 за № 1579/29709

*** ця довідка не є документом, що підтверджує права на цінні папери та права за цінними паперами власника.

Відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 надається можливість використовувати інтерфейс прикладного програмування (server-side Web АРІ).

Базовий URL API: https://www.nssmc.gov.ua/api/owners.

Описова частина інтерфейсу зазначається в наступному документі: owners-api-documentation.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами