- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Колектив НКЦПФР сформовано з досвідчених компетентних працівників, багато з яких працюють в Комісії протягом 10-15 років. Втім Комісія оновлює кадровий склад, залучаючи до своїх лав молодих амбітних спеціалістів. Значні зусилля спрямовані на підвищення професійного рівня працівників органу і покращення умов праці. Щорічно декілька державних службовців проходять навчання у вищих навчальних закладах освіти та здобувають другу та третю профільну освіту. З метою фахового удосконалення, оновлення та набуття нових умінь, знань та навичок регулярно організовуються заходи з підвищення професійного рівня працівників. Істотним внеском у професійний розвиток працівників центрального апарату НКЦПФР стала участь у навчальних семінарах, тренінгах із залученням міжнародної технічної допомоги. При прийнятті на роботу до НКЦПФР здійснюється ретельний конкурсний відбір. На веб-сайті Комісії обов‘язково оприлюднюється інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад та перелік вимог до претендентів. У 2020 році відповідно до Указу Президента України від 30 червня 2020 року №260/2020 «Про внесення зміни до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063» було затверджено нову граничну чисельність працівників Комісії у кількості 575 штатних одиниць.  

Перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2024 рік

Відповідно до пункту 231 Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 , Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за результатами проведеного аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні сформувала Перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на 2024 рік, а саме:

Право на державну службу згідно з Законом України «Про державну службу» мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим Кабінетом міністрів України.

ЗАВАНТАЖИТИ необхідна інформація для участі в конкурсі.

ЗАВАНТАЖИТИ заяву на участь у конкурсі.

ЗАВАНТАЖИТИ заяву про проведення перевірки

ЗАВАНТАЖИТИ  Правила внутрішнього службового розпорядку

ЗАВАНТАЖИТИ заяву на користування пристосуванням

ЗАВАНТАЖИТИ бланк резюме

ОЗНАЙОМИТИСЬ з переліком тестових запитань.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та наказу НКЦПФР від 21.12.2021 № 248 «Про оголошення конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантної посади директора Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» оголошує конкурсний відбір на посаду директора Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». Текст оголошення конкурсу за посиланням.

Результати  конкурсного відбору претендентів на заміщення вакантної посади директора Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

Конкурси на вакантні посади

---Департамент---
---Посада---
Посада Департамент Статус конкурсу Од.

Національна  комісія  з  цінних паперів  та фондового  ринку проводить спеціальну перевірку щодо наявності корпоративних прав у претендентів на посади,  які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, які визначені у примітці до статті 56 Закону України “Про запобігання корупції, а також, також, у претендентів на  посади, що визначені в Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків,  затвердженому наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від  06.11.2023 № 249/23.

 

До визначених у примітці до статті 56 Закону України

 “Про запобігання корупції” посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища,

належать посади:

 

 • Президента України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Голови, державного уповноваженого Антимонопольного комітету України та уповноваженого з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, члена, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя та його заступника, члена, інспектора Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови, члена Національної комісії зі стандартів державної мови, Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника, Директора Бюро економічної безпеки України, його першого заступника та заступника, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників, Генерального прокурора, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Керівника Офісу Президента України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Прем’єр-міністра України;
 • посади, які належать до посад державної служби категорії “А” або “Б”;
 • посади, які частиною першою статті 14 Закону України“Про службу в органах місцевого самоврядування” віднесені до першої – третьої категорій;
 • посади суддів, прокурорів, слідчих і дізнавачів;
 • посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів;
 • посади керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя;
 • посади керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення;
 • посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.

 

До затвердженого рішенням наказу від 06.11.2023  № 249/23 Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків належать посади:

 • Посади керівників секретаріатів Верховної Ради України та їх заступників, якщо такі посади належать до патронатної служби, за умови виконання ними організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
 • Посади працівників Офісу Президента України, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.
 • Посади членів Рахункової палати, а також членів інших державних колегіальних органів, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.
 • Посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку України.
 • Посади керівників та заступників керівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання, призначення яких (укладення контракту з якими) здійснюють державні органи.
 • Посади керівників підприємств, які здійснюють діяльність у галузі містобудування, житлово-комунального господарства; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; соціально-економічного розвитку; транспорту та дорожнього господарства; управління майном, торгівлі та розвитку підприємництва, призначення яких (укладення контракту з якими) здійснює міський голова міста Києва та Севастополя.
 • Посади державної служби категорії «В», визначені структурою державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, які не перебувають у складі самостійних структурних підрозділів,- є самостійними у своїй діяльності, підпорядковуються безпосередньо керівнику або заступнику керівника державного органу.
 • Посади членів наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належить державі, державного або комунального господарського об’єднання, державної холдингової компанії.
 • Посади голів постійних комісій, утворених в обласних, районних, Київській та Севастопольській міських радах, до компетенції яких належить розгляд питань у сфері бюджету, будівництва, земельних відносин та комунальної власності.
 • Посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів.
 • Посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.
 • Посади керівників, заступників керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та керівників районних (об’єднаних районних) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

 

Звертаємо Вашу увагу, що запити про перевірку відомостей щодо наявності корпоративних прав, слід надсилати до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30, м. Київ, 01010).

---Статус---

Кодекс етики та поведінки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у діяльності працівників НКЦПФР, встановлених законами та підзаконними нормативно-правовими актами, дотримання та виконання яких є обов’язковим.

В документі йде мова про етичну поведінку спеціалістів Комісії, засади їх етики та поведінки, вимоги та обмеження для працівників регулятора, а також висвітлюються аспекти запобігання проявам корупції.

Положення Кодексу поведінки поширюється на всіх працівників НКЦПФР з моменту призначення на посаду та ознайомлення з його положеннями.

Кодекс служить основою формування етики працівників НКЦПФР, орієнтує фахівців Комісії в умовах конфліктів та інших обставин морального вибору, сприяє формуванню потреби дотримання етичних норм поведінки та є важливим чинником щодо забезпечення якісного виконання службових завдань та обов’язків.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами