- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

Моніторинг учасників фондового ринку

Моніторинг здійснюється з метою забезпечення функцій НКЦПФР щодо контролю за учасниками фондового ринку та відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та нормативно-правових актів Комісії.

НКЦПФР здійснює взаємний обмін інформацією у сфері моніторингу з такими органами державної влади відповідно до укладених з ними угод:

  • Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України,
  • Фондом державного майна України,
  • Міністерством внутрішніх справ України,
  • Рахунковою палатою України,
  • Державною податковою адміністрацією України,
  • Національним банком України,
  • Державним комітетом статистики України,
  • Державною службою фінансового моніторингу, Антимонопольним комітетом України.
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами