- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

01.10.2021

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні 30 вересня 2021 року схвалила низку рішень щодо включення п’яти акціонерних товариств до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та зупинення обігу їх цінних паперів:
– ПРАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»;
– ПАТ «ЛОНДОНСЬКА-БРІСТОЛЬ»;
– ПРАТ «ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД»;
– ПАТ «ПОДІЛЬСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ МІТЕЛ»;
– ПРАТ «НГМЗ-БУР».

Комісія провела ґрунтовний аналіз на відповідність критеріям фіктивності емітентів цінних паперів на підставі наявної в Комісії регулярної річної інформації за 2020 рік та звіту про фінансовий стан.

Так, фахівцями регулятора виявлено порушення у діяльності товариств та відповідність критеріям фіктивності, а саме:
– середньомісячна величина заробітної плати за звітний період, є меншою від мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством;
– відсутність чистого доходу від реалізації продукції станом на кінець фінансового року;
– оборотні активи складають менш ніж 25% активів емітента станом на кінець звітного періоду;
– непроведення акціонерним товариством загальних зборів акціонерів протягом двох років поспіль, або неутворення органів управління товариства протягом року з дня реєстрації Комісією звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства.

Кожне із акціонерних товариств відповідає щонайменше трьом вищезазначеним ознакам фіктивності, що є підставою для включення до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Нагадаємо, що Список є відкритою та доступною базою для всіх охочих, до якої вносяться емітенти, що не дотримується чи навмисно порушують встановлені норми чинного законодавства у своїй діяльності. Бути виключеним зі Списку емітент може бути у разі, якщо надасть до регулятора документи, що підтверджують усунення підстав для визнання його таким, що має ознаки фіктивності. Формування, ведення та внесення змін до Списку здійснюється Комісія в електронному вигляді та публікується на власному офіційному вебсайті
https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/#tab-1

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами