30.09.2021

Сьогодні, 30 вересня 2021 року, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на черговому засіданні прийняла рішення про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах ТОВ «Українська універсальна біржа».

Комісією зареєстровані нові правила товариства та положення про Наглядову раду біржі, які відповідають чинному законодавству.

Зокрема, біржа має право: розробляти та затверджувати правила товарної біржі; утворювати підрозділи, комітети, комісії, біржові секції тощо та затверджувати положення про них; розробляти стандартні умови біржових угод; зупиняти на деякий час або припиняти біржові торги певним біржовим товаром тощо.

«Сьогодні ми отримали ще одного ліцензіата на товарних ринках, який пройшов процедуру реєстрації за новими правила чинного законодавства. Ми раді, що на ринку є компанії, які входять в такий технологічно складний бізнес і готові вкладати як фінансові ресурси, так і профільну експертизу», – зазначив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Нагадаємо, що згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» від 19.06.2020 №738-ІХ, товарні біржі з 01.07.2021 повинні пройти процедуру ліцензування в НКЦПФР, у разі їх бажання надалі здійснювати таку діяльність.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами