14.01.2022

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) звертає увагу, що суб’єкти аудиторської діяльності мають направляти до регулятора в електронному вигляді такі форми:

Документи подаються на виконання вимог рішення Комісії від 14.11.2019 № 694 «Про подання до НКЦПФР інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.03.2020 за № 254/34537.

Суб’єкти аудиторської діяльнсті зобов’язані подавати до НКЦПФР інформацію відповідно до затверджених вказаним рішенням форм в електронному вигляді не пізніше закінчення третього робочого дня після дати виявлення фактів, передбачених статтею 36 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Паперова форма інформації не подається.

Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до вимог нормативно-технічного документа – Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до НКЦПФР, затвердженого Наказом Голови Комісії від 08.05.2020 № 55.

У разі виникнення змін в даних, зазначених в інформації, такі зміни мають бути повідомлені суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше закінчення третього робочого дня після дати виявлення фактів.

НКЦПФР здійснює контроль за поданням інформації суб’єктами аудиторської діяльності та, у разі виявлення фактів щодо неподання такої інформації до НКЦПФР, інформує Державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» для вжиття необхідних заходів реагування.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами