31.03.2020

29 березня 2020 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 05.11.2019 року №677, яким внесені зміни до «Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку».

Суть цих змін полягає в тому, що НКЦПФР отримала дієвий механізм виявлення і визнання небанківських фінансових груп на фондовому ринку, які самостійно не надали Комісії відповідні документи.

Зокрема, рішенням Комісії передбачені наступні зміни в нагляді за діяльністю небанківських фінансових груп:

  • Запроваджений механізм виявлення та визнання небанківських фінансових груп, у тому числі тих, відомості про які не були подані до НКЦПФР, а які були виявлені на підставі інформації, отриманої у процесі здійснення нагляду на фондовому ринку, або інформації від інших державних органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
  • Удосконалено порядок погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи та встановлено вимоги до такої особи.
  • Уточнені вимоги до розрахунку фінансових показників небанківських фінансових груп, щоб уникнути подвійного обрахунку регулятивного капіталу учасниками групи.
  • Встановлені вимоги до розкриття інформації про небанківську фінансову групу, яке повинно здійснюватися шляхом розміщення інформації на власному вебсайті відповідальної особи та в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через інформаційного агента.

«Небанківські фінансові групи зобов’язані протягом 6 місяців від дати набрання чинності цього рішення подати в Комісію пакет документів, який дозволить нам визнати їх небанківською фінансовою групою і розпочати здійснювати консолідований нагляд. Після завершення цього терміну ми будемо робити це самостійно на підставі інформації, отриманої під час здійснення нагляду або інформації від інших державних органів», – повідомив Член НКЦПФР Олександр Панченко.

Нагадаємо, небанківська фінансова група – це група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами