27.08.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на засіданні 18 серпня 2020 року схвалила проєкт рішення «Про встановлення переліку небанківських фінансових установ, які зобов’язані виконувати обов’язки фінансових агентів».

Документом встановлено перелік небанківських фінансових установ, які мають виконувати обов’язки фінансових агентів відповідно до вимог міжнародних договорів, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх підставі міжвідомчих договорів, та мають надавати інформацію про підзвітні рахунки відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), а також іншого міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей.

До зазначеного переліку належать професійні учасники фондового ринку, які провадять:
– діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерську діяльність;
– діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами;
– депозитарну діяльність – депозитарну діяльність депозитарної установи,
– за винятком тих, які відповідають критеріям, установленим у Додатку II вищезазначеної Угоди.

Проєкт розроблено відповідно до пункту 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», підпункту 14.1.2571 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Для отримання пропозицій та зауважень проєкт рішення Комісії оприлюднено на офіційному вебсайті за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10784841

Також в результаті комплексного опрацювання даного напрямку Комісією погоджено проєкт наказу Міністерства фінансів України щодо порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки, який оприлюднений за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74649.html. У документі зазначено, що фінансові агенти з метою подання звітів про підзвітні рахунки повинні підключитися до порталу IDES (International data exchange service – Міжнародна служба обміну даними). Інструкція користувача IDES розміщена на вебсайті Служби внутрішніх доходів США https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-ides-resources-and-support-information.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами