20.04.2022

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України) проаналізує залученість резидентів та компаній Російської Федерації до вітчизняних ринків капіталу для того, щоб зменшити їх вплив та мінімізувати загрози для фінансових ринків України.

Відтак, Комісія просить вітчизняні компаній з управління активами (КУА), інститути спільного інвестування (ІСІ), корпоративні інвестиційниі фонди (КІФ) та недержавні пенсійні фонди (НПФ) надати наступну інформацію:

⁃ щодо наявності/відсутності в структурі власності КУА та адміністратора НПФ осіб, пов’язаних з РФ;
⁃ щодо наявності/відсутності серед учасників ІСІ осіб, пов’язаних з РФ;
⁃ щодо наявністі/відсутністі в складі активів ІСІ/НПФ нерухомого майна, корпоративних прав, дебіторської заборгованості, іншого майна, що знаходяться на території України та належать РФ або її громадянам;
⁃ щодо наявності/відсутності серед членів наглядових рад КІФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян РФ;
⁃ щодо наявності/відсутності серед членів рад НПФ, що перебувають в управлінні компанії з управління активами та осіб, за вказівками яких вони діють, громадян РФ;
⁃ перелік всіх операцій з активами ІСІ/НПФ, починаючи з 24.02.2022 по 19.04.2022 включно.

Зазначену інформацію необхідно надати у форматі Exel протягом 10 календарних днів після публікації відповідного рішення на електронну адресу info@nssmc.gov.ua. Важливо, що документи мають бути засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи заявника.

Рішення набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті Комісії. Повний текст можна знайти за посиланням.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами