Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виконання зобов’язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект Закону України
Тема:
Міжнародне співробітництво
Дата публікації:
01.10.2018

Змiст документу

Проект

Закон України

Про внесення змін до  деяких законів України щодо забезпечення виконання зобов’язань за Меморандумом з МВФ в частині розвитку ринків капіталу

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Внести зміни до таких законів України:
  2. У пункті 24-1 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 51, ст. 292 із наступними змінами) слово «оцінювачів» замінити словами «суб’єктів оціночної діяльності».
  3. Абзац 21 частини першої статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365 із наступними змінами) після слів «публічну пропозицію,» доповнити словами «професійні учасники фондового ринку,».
  4. У Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2018, № 9, ст. 50):

1) у частині третій статті 3 слова «та банків» замінити словами «, банків та професійних учасників фондового ринку»;

2) у частині другій статті 36 слова «банків, страхових та фінансових установ» замінити словами «професійних учасників фондового ринку, банків, страхових та інших фінансових установ»;

3) доповнити Розділ Х «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 7-1 такого змісту:

«7-1. Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право відповідно до процедур, установлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відхиляти обрану емітентом, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійним учасником фондового ринку для проведення зовнішнього аудиту аудиторську фірму або відстороняти аудиторську фірму, яка проводить зовнішній аудит  емітента, цінні папери якого допущені до торгів на фондовій біржі та/або щодо цінних паперів якого здійснено публічну пропозицію, професійного учасника фондового ринку.».

IІ. Цей Закон набирає    чинності  з   дня   наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами