- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

04.11.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила дослідження 12 кодексів етики у фінансово-інвестиційній галузі, підготовлене консультантом Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та членом правління Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine Валентином Хохловим. Це дослідження сприятиме подальшому запровадженню етичних стандартів на українських фінансових ринках.

«Довіра – це основа функціонування будь-якого фінансового ринку. Щоб  користуватися фінансовими послугами та робити інвестиції, люди мають бути впевнені у прозорості та ефективності ринку. Це досягається не лише неухильним дотриманням закону, а й повсякденною етичною поведінкою фахівців фінансових установ», – зазначила Юлія Вітка, заступниця керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».

Як споживачі фінансових послуг, так і самі учасники ринку є зацікавленими в дотриманні етичних норм, адже відсутність довіри негативно впливає на весь сектор.

Автор дослідження Валентин Хохлов підкреслив: «Наявність кодексу етики та стандартів професійної поведінки є неодмінною рисою кожної професії у фінансово-інвестиційній галузі. Міжнародний досвід, аналіз якого був предметом  дослідження, свідчить про те, що кожна професійна асоціація чи саморегульована організація має ухвалити власний кодекс, щоб визначити для себе та для суспільства норми поведінки професіоналів у відповідній галузі. Але кінцева мета таких документів полягає в узгодженні професійних стандартів із суспільними потребами та формуванні довіри суспільства до професії».

«Доброчесність, незалежність та об’єктивність, пріоритет інтересів клієнта та професіоналізм – це ключові спільні положення кодексів етики, які застосовуються у провідних країнах світу. Наявність кодексу етики з такими положеннями є майже обов’язковою умовою існування ефективної професійної асоціації чи саморегульованої організації. Маємо сподівання, що підготовлений огляд провідних світових кодексів буде взятий в роботу українськими професійними асоціаціями як база для розробки власних кодексів», – наголосив Максим Лібанов, Член НКЦПФР.

«Огляд кодексів етики у фінансово-інвестиційній галузі: аналіз особливостей та спільні риси» є доступним за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/ohliad-kodeksiv-etyky.pdf.

###

Про Асоціацію інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine

Асоціація інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine об’єднує сертифікованих фінансових аналітиків (володарів чартеру CFA) і є частиною глобальної мережі спільнот міжнародної асоціації CFA Institute, з 170 тис. членів в 165 країнах.

Про НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним Верховній Раді України. НКЦПФР утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії, які призначаються та звільняються з посад відповідно до указів Президента України. НКЦПФР виконує регуляторні та наглядові функції щодо ринку цінних паперів України, а також здійснює правове регулювання відносин, що виникають на ринку, захищає інтереси громадян України та держави, запобігає зловживанням з цінними паперами та іншим правопорушенням.

Про USAID

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на веб-сайті http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук – https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на веб-сторінках: http://www.fst-ua.info/en/ та/або https://www.facebook.com/FSTProject.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами