Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00 п’ятниця з 9:00 до 16:45 обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-25-65 (діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме: дилерська діяльність, брокерська діяльність, діяльність з управління цінними паперами, андеррайтинг; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; діяльність з управління іпотечним покриттям) 254-23-75 (депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність) 254-56-20 (діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами))
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Комісія приймає рішення про надання погодження ліцензіату на створення відокремленого підрозділу за межами України не пізніше 30 календарних днів з дня подання всіх необхідних документів або відмову в такому погодженні.

 

Спосіб подання:

Ліцензіат надає до НКЦПФР або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України (додаток 1) та документи, перелік яких установлений пунктом 3 цього розділу.

Результат надання послуги:

Рішення НКЦПФР про погодження

Рішення про відмову у погодженні

 

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення НКЦПФР про прийняте рішення, з доданням копії цього рішення та обґрунтуванням причин у разі відмови у наданні погодження на створення.

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

До заяви про отримання погодження на створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України (додаток 1) додаються такі документи:

1. Копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про створення його відокремленого підрозділу за межами України.

2. Копія Положення, затвердженого уповноваженим органом ліцензіата, яке має містити: повне найменування відокремленого підрозділу; інформацію про його підпорядкованість; перелік видів професійної діяльності на фондовому ринку та вимоги щодо організації фінансового моніторингу, установлені законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; вимоги до наявності мінімальної кількості фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення його діяльності; умови ліквідації.

3. Довідка про кандидатури на посади керівних посадових осіб та фахівців відокремленого підрозділу ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку та сертифіковані в установленому порядку (додаток 2), з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

4. Довідка в довільній формі про призначення працівника, відповідального за організацію та проведення фінансового моніторингу відокремленого підрозділу за межами України, з додаванням копії документа встановленого законодавством зразка про складання іспиту з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Копії фінансової звітності за останній звітний рік та квартал, що передують даті звернення ліцензіата до Комісії, засвідчені заявником (крім банку).

6. Копія генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами