Основна інформація

Суб'єкт надання послуги:
Департамент ліцензування професійних учасників фондового ринку
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30
Режим роботи:

Понеділок – четвер з 9:00 до 18:00
П’ятниця з 9:00 до 16:45;
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Телефон:
(044) 254-23-75 (депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів), клірингова діяльність)
Веб-сайт:
https://www.nssmc.gov.ua/
Плата, грн:
Безоплатна
Спосіб подання (коротко):
Пошта, Особисто
Термін надання послуги:
1 місяць
Термін надання (коментарі):

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку приймає відповідне рішення протягом 30 календарних днів з дня одержання відповідних документів.

Повідомлення у письмовій формі про прийняте Комісією рішення про реєстрацію Правил ЦД (змін до Правил) та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД (змін до Правил) та наданні статусу Центрального депозитарію та копія відповідного рішення надсилаються Центральному депозитарію протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення.

 

Спосіб подання:

Документи, необхідні для надання адміністративної послуги, надсилаються поштою на адресу НКЦПФР: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30, або подаються до скриньки НКЦПФР, яка розташована на першому поверсі зазначеної будівлі.

Результат надання послуги:

Рішення Комісії про реєстрацію Правил ЦД (змін до Правил) та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД (змін до Правил) та наданні статусу Центрального депозитарію.

Рішення Комісії про відмову у реєстрації.

 

Способ отримання результату:

Письмове повідомлення про прийняття рішення про реєстрацію Правил ЦД (змін до Правил) та надання статусу Центрального депозитарію або про відмову у реєстрації Правил ЦД та наданні статусу Центрального депозитарію (з доданням копії рішення).

Отримання засвідченого НКЦПФР примірника про реєстрацію Правил ЦД (змін до правил) та надання статусу Центрального депозитарію

 

Підстави для відмови:

Підстави для залишення заяви без розгляду:

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги:
Інформаційна картка:

Перелік документів та вимоги до них

1. Для реєстрації Правил Центрального Депозитарію (далі – Правил ЦД) та отримання статусу Центрального депозитарію уповноваженою особою НДУ (далі – заявник) особисто або поштою (рекомендованим листом) до Комісії подаються такі документи:

заява про реєстрацію Правил ЦД (відповідно до додатку, встановленого Комісією;

правила ЦД, затверджені наглядовою радою заявника, у двох примірниках;

належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради НДУ, на якому затверджені Правила ЦД;

засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною вищевказаного приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).

У разі якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачені умови здійснення такої охорони, вказаний документ не надається.

Підписана керівником та засвідчена печаткою заявника довідка у довільній формі про наявність обладнання, зокрема комп’ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, окремих каналів зв’язку, основного та резервного комплексів програмно-технічних засобів, що забезпечить виконання вимог, установлених нормативно-правовим актом про порядок провадження депозитарної діяльності.

Підписані керівником та засвідчені печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на технічні засоби, що забезпечать його безперебійну діяльність при провадженні депозитарної діяльності Центрального депозитарію.

Довідка щодо структури власності Центрального депозитарію відповідно до додатку, встановленого Комісією з доданням схематичного зображення такої структури.

Правила ЦД повинні визначати загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням ним депозитарної діяльності Центрального депозитарію, та містити порядок:

зберігання глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

зарахування цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, у систему депозитарного обліку, їх обліку та зберігання, а також порядок списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням;

проведення депозитарних операцій у системі депозитарного обліку;

ведення обліку зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, стосовно кожного випуску цінних паперів;

складення реєстрів власників іменних цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону;

відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів, Національного банку України, депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів, клірингових установ та Розрахункового центру;

зберігання інформації про осіб, визначених для надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів;

ведення рахунка в цінних паперах депозитарної установи, що припинила свою депозитарну діяльність або якій анульовано відповідну ліцензію за правопорушення на ринку цінних паперів чи в іншому визначеному Комісією випадку, а також відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних, архівів баз даних депозитарної установи, інформації про тих її депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та цінних паперів, які обліковувалися на їх рахунках, та подання інформації про стан таких рахунків згідно із законодавством;

здійснення контролю в межах, установлених Законом, за клієнтами в частині провадження ними депозитарної діяльності депозитарної установи.

Документи, які надаються Центральним депозитарієм відповідно до вимог цього Порядку, згідно з додатками надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на сайті Комісії.

Для реєстрації змін до Правил ЦД подаються такі документи:

заява про реєстрацію змін до Правил Центрального депозитарію;

належним чином засвідчена копія протоколу засідання наглядової ради Центрального депозитарію, на якому затверджено зміни до Правил ЦД;

зміни до Правил ЦД;

порівняльна таблиця старої та нової редакцій Правил ЦД, до яких вносяться зміни.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами