25.06.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звертає увагу, що 24 червня 2020 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 14.11.2019 №694 «Про подання до НКЦПФР інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.03.2020 за №254/34537.

На виконання вимог зазначеного рішення суб’єкти аудиторської діяльності направляють до Комісії в електронному вигляді, зокрема форму:

Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до вимог нормативно-технічного документа – Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до Комісії, затвердженого Наказом Голови НКЦПФР 08.05.2020 №55.

Суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний подавати до Комісії інформацію відповідно до затверджених цим рішенням форм в електронному вигляді не пізніше закінчення 3-го робочого дня після дати виявлення фактів.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами