Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР України та Комісією з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
28.08.2013
Тема:
Міжнародне співробітництво
Категорія:
Меморандум
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
28.08.2013

Меморандум про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Комісією з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України та Комісія з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства (далі – Сторони), враховуючи активізацію міжнародної діяльності на ринках цінних паперів та ф‘ючерсів, збільшення обміну інформацією у цій сфері домовились про таке:

А. Принципи

 1. Цей Меморандум є основою співробітництва між Сторонами. Меморандум не створює міжнародних зобов‘язань для Сторін, не створює ніяких додаткових зобов‘язань для Сторін, не змінює та не скасовує дію національних регуляторних актів, які є чинними або застосовуються державами. Меморандум не створює зобов‘язань стосовно третіх сторін
 1. Метою цього Меморандуму є захист інвесторів і сприяння розвитку та інтеграції ринків цінних паперів та ф‘ючерсів, та забезпечення їхньої відповідності законодавству про цінні папери та регуляторні вимоги шляхом розробки плану співробітництва, покращення процесу взаєморозуміння та обміну інформацією в обсязі, що його дозволяють нормативно-правові акти в сфері регулювання ринків цінних паперів України та Йорданського Хашимітського Королівства, а також при наявності відповідних ресурсів у Сторін.
 1. У рамках національного законодавства та правил регулювання ринку цінних паперів кожна Сторона сприятиме забезпеченню іншої Сторони, у разі можливості, будь-якою наявною інформацією про порушення або передумови для порушення законодавства чи правил регулювання ринку цінних паперів та ф‘ючерсів іншої Сторони.

B.Здійснення інформаційних запитів

 1. Запити на одержання інформації повинні подаватись в письмовому вигляді англійською мовою. Коли інформація потрібна терміново, запити можуть подаватися у скороченому вигляді, але повна форма запиту повинна бути подана протягом 10-ти робочих днів з моменту одержання скороченої форми.
 1. У запиті необхідно вказати таке:

а) предмет запиту (ідентифікація особи, професійні питання, які необхідно з‘ясувати та ін.);

б) мета, з якою інформація запитується (включаючи положення нормативно-правових актів, які стосуються питання, що є предметом запиту);

в) опис правопорушення чи підозри у правопорушенні в сфері регулювання ринку цінних паперів, що є підставою для запиту;

г) зв‘язок між зазначеним нормативно-правовим актом та функціями регулювання запитуючої Сторони;

д) відповідність запитуваної інформації визначеному нормативно-правовому акту;

е) посилання на інші сторони, яким може знадобитись розкриття цієї інформації та причина такого розкриття;

є) бажаний термін надання відповіді.

 1. Будь-який документ чи інші матеріали, що надаються у відповідь на запит відповідно до цього Меморандуму, а також будь-які копії повертаються на вимогу Сторони, що їх надала.
 1. Кожен запит буде розглянутий запитуваною Стороною з метою встановлення, чи може така інформація надаватися згідно з умовами цього Меморандуму. У разі, якщо запит не може бути задоволений повністю, запитувана Сторона вирішить, яка інформація щодо цього питання може бути надана.

Вирішуючи питання про надання відповіді чи відхилення запиту, в кожному конкретному випадку, запитувана Сторона повинна враховувати таке:

а) чи стосується запит порушення нормативно-правових актів чи правил регулювання, яке не зустрічалось в практиці регулювання запитуваної Сторони;

б) чи може надаватися запитуючою Стороною рівнозначна допомога запитуваній Стороні при аналогічному запиті;

в) чи містить запит посилання на положення нормативно-правових актів, які суперечать законодавству держави запитуваної Сторони;

г) чи не зашкодить надання інформації суспільним інтересам або чи не суперечить надання інформації національному законодавству держави запитуваної Сторони;

д) чи здійснюється запит відповідно до положень цього Меморандуму.

 1. Будь-яка зі Сторінможенадати абозабезпечити наданняінформаціїіншій Стороні на добровільній основі,навітьза відсутностізапитуз боку іншої Сторони. Умови таположення цьогоМеморандумубудутьзастосовуватися у разі,якщоСторона, яка надає інформацію, зазначає,щопередачаінформаціїздійснюється згідно з цимМеморандумом.
 1. C. Конфіденційність та використання інформації

Будь-яка допомога чи інформація, яка надається у відповідності до положень цього Меморандуму, буде використовуватись Сторонами тільки з метою здійснення функцій регулювання та нагляду.

 1. Будь-яка допомога або інформація, що надаватиметься відповідно до умов цього Меморандуму, повинна використовуватись запитуючою Стороною виключно з метою здійснення регуляторних функцій, і не повинна надаватись жодній третій стороні без попередньої на те згоди Сторони, яка надала таку допомогу або інформацію. Кожна Сторона встановлює та підтримує заходи безпеки, які необхідні для збереження конфіденційності такої інформації або допомоги.
 2. Кожна Сторона зберігає конфіденційність запиту щодо надання інформації, здійсненому відповідно до цього Меморандуму, та питань, які виникають під час реалізації положень цього Меморандуму, включаючи консультації між Сторонами та інформацію, надану на добровільній основі, крім випадків, коли розкриття інформації є необхідним для здійснення запиту або інша Сторона вимагає такої конфіденційності.

D.Консультації

 1. Сторони можуть у будь-який час проводити консультації щодо наявних або передбачуваних запитів.
 2. Сторони співпрацюватимуть шляхом стажування та обміну досвідом фахівців з питань регулювання ринків цінних паперів.
 3. Сторони, за взаємною згодою, можуть вносити зміни та доповнення до цього Меморандуму, що оформляються відповідними протоколами, які становлять невід‘ємну частину цього Меморандуму.
 1. E. Контактні особи
 1. Будь-яка взаємодія між Сторонами здійснюватиметься через контактних осіб.
 2. Начальник відділу міжнародної співпраці є контактною особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
 3. Начальник відділу з міжнародних справ є контактною особою Комісії з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства.
 4. Адреси контактних осіб вказані у додатку до цього Меморандуму. Контактні особи можуть бути змінені письмовим повідомленням кожної із Сторін без оновлення цього Меморандуму.

F.Набрання чинності

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Цей Меморандум укладається на невизначений строк. Дія цього Меморандуму припиняється через 30 (тридцять) днів після отримання письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цього Меморандуму. Положення цього Меморандуму після припинення ним дії, продовжують застосовуватись стосовно запитів, які були направлені до дати припинення дії Меморандуму.

 

Вчинено в м.Амман «28» серпня 2013 року у двох примірниках, кожен українською та англійською мовами, при чому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Меморандуму перевагу матиме текст англійською мовою.

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

України

 

 

___________________________

Дмитро Тевелєв

Виконавчий Голова Комісії з цінних паперів Йорданського Хашимітського Королівства

 

 

 

Мохамед Малек Хурані

 

 

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами