Меморандум про взаєморозуміння між НКЦПФР та Міністерством фінансів Республіки Білорусь

Загальна інформація про документ

Дата затвердження:
26.03.2013
Тема:
Міжнародне співробітництво
Категорія:
Меморандум
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
26.03.2013

МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України i
Міністерством фінансів Республіки Білорусь

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Україні і Міністерство фінансів Республіки Білорусь (далі – Сторони),

керуючись необхідністю поглиблення економічного співробітництва між Україною та Республікою Білорусь,

виходячи із спільних інтересів обміну інформацією щодо функціонування національних ринків цінних паперів,

з метою захисту інвесторів, емітентів та створення умов для ефективності розвитку ринку цінних паперів,

прагнучи встановити взаємоприйнятну основу для співробітництва та консультацій,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета цього Меморандуму полягає у встановленні між Сторонами співробітництва, що передбачає обмін необхідною інформацією, створення єдиної системи взаємної допомоги, яка забезпечує кожній із Сторін виконання покладених на неї завдань, прозорість проведення операцій на ринках цінних паперів.

Стаття 2

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони відповідно до національного законодавства своїх країн можуть здійснювати співробітництво в наступних формах:

обмін інформацією з питань, що становлять найбільшу
актуальність для Сторін;

обмін інформацією з проблем, що стосуються контролю за дотриманням учасниками ринку цінних паперів вимог законодавства про цінні папери держав Сторін і практики застосування заходів щодо усунення виявлених правопорушень на ринках цінних паперів держав Сторін;

обмін інформацією про професійних учасників ринку цінних паперів;

обмін щорічними звітами.

Стаття З

Співпраця в рамках цього Меморандуму може здійснюватися на підставі запитів зацікавленої Сторони про надання сприяння або з ініціативи Сторони, яка передбачає, що таке сприяння становить інтерес для іншої Сторони.

Стаття 4

У разі необхідності, на підставі письмового запиту, Сторони сприяють в отриманні інформації від інших державних органів своїх держав.

Стаття 5

Сторони забезпечують дотримання конфіденційності інформації стосовно якої було погоджено, що вона має конфіденційний характер.

Стаття 6

Співпраця між Сторонами здійснюється на принципах рівності, відкритості, взаємодопомоги і повноти інформації.

Співпраця Сторін здійснюється на безоплатній основі.

Стаття 7

До цього Меморандуму можуть бути внесені зміни і доповнення, які оформлюються окремими протоколами та є частиною цього Меморандуму.

Стаття 8

Усі дії, що вживаються Сторонами відповідно до цього Меморандуму, здійснюються згідно із законодавством держав Сторін.

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і буде залишатися в сил до закінчення трьох місяців з дати направлення письмового повідомлення однієї із Сторін про намір припинення дії цього Меморандуму.

Вчинено у м. Київ 26 березня 2013 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, при чому всі тексти мають однакову юридичну силу.

 

За Національну комісію
з цінних паперів
та фондового ринку
України
  За Міністерство фінансів Республіки Білорусь

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами