План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Загальна інформація про документ

№:
725
Дата затвердження:
05.12.2019
Тема:
Регуляторна діяльність
Категорія:
План
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
05.12.2019

Змiст документу

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 05.12.2019 № 725
Протокол засідання Комісії
від 05.12.2019 № 67

План діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік


п/п
Назва проекту регуляторного акта
Ціль прийняття проекту регуляторного акта Строк підготовки проекту регуляторного акта
(подання на розгляд Комісії)
Назва
структурного
підрозділу
I квартал
1. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку»* Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
2. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства»* Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
3. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»* Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
4. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 липня 2012 року № 996» Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
5. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності»* Удосконалення нормативно-
правової бази І квартал
2020 року Управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів
6.
Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
7. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про функціонування фондових бірж»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
8. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
9. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії «Про затвердження Порядку та умов
провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
10. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог до договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
11. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Вимог (правил) щодо здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
12. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами» (нова редакція)** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
13. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про
порядок атестації фахівців з питань фондового ринку» ** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
14. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку»** Приведення у відповідність до законодавства ЄС І квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
II квартал
15. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядок проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення» Прийняття актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX II квартал 2020 року Департамент проведення інспекцій професійної діяльності
16. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів» Прийняття актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX II квартал 2020 року Департамент проведення інспекцій професійної діяльності
17. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про скасування постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» від 23.01.2019 № 39» Прийняття актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX II квартал
2020 року Департамент проведення інспекцій професійної діяльності
18. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління
активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних
пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»** Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 № 79-ІХ II квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
19. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій»** Приведення у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо
удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 № 79-ІХ II квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
20. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про визнання таким, що
втратило чинність, рішення
Комісії «Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру
фінансових установ, які
надають фінансові послуги на ринку цінних паперів»** Приведення у відповідність до законодавства
II квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
21. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку
формування та ведення державного реєстру учасників ринку цінних паперів»** Приведення у відповідність до законодавства
II квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
22. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження змін до деяких
нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою приведення до вимог законодавства»** Приведення у відповідність до законодавства
II квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
III квартал
23. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про скасування постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» від 26.10.2011 № 1097 Прийняття актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX III квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
24. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 26.10.2011 № 1097 Прийняття актів, необхідних для реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX III квартал
2020 року Департамент
методології
регулювання
професійних
учасників ринку
цінних паперів
IV квартал
25. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» Приведення Рішення Комісії від 19.12.2017 № 904 у відповідність до вимог законодавства IV квартал 2020 року Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами
26. Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів» Приведення Рішення Комісії від 04.09.2012 № 1178 у відповідність до вимог законодавства IV квартал 2020 року Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами

* Проект нормативно-правового акту відноситься до проектів актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (стаття 6 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", стаття 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (в редакції до введення в дію змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX)).
** Проект нормативно-правового акту, на який після 01.07.2020 не поширюватиметься дія Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (в редакції після введення в дію змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 року № 79-IX).

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами