Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 39493409

Загальна інформація про документ

№:
73-ДП-Т
Дата затвердження:
04.02.2019
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Постанова
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
07.02.2019

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

П О С Т А Н О В А №73-ДП-Т

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Київ                                                                                  04 лютого 2019 року

 

Ми, уповноважені особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) – член Комісії Лібанов М. О., член Комісії Панченко О.С.,  член Комісії Тарабакін Д. В., на підставі доручення т.в.о. Голови Комісії Назарчука І.Р. від 02.01.2019 №6-ДП-Т, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів, у відношенні  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» (далі – ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ»), що має такі реквізити: ідентифікаційний код юридичної особи 39493409, місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, буд. 100/4,

в с т а н о в и л и:

у відношенні ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» складено акт про правопорушення на ринку цінних паперів №729-ДП-Т від 26.12.2018, відповідно до якого встановлено наступне.

ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕК’ЮРІТІЗ» порушило вимоги пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 №819, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 857/23389 (далі – Ліцензійні умови), в частині призначення керівником товариства, особи, яка не відповідає вимогам щодо ділової репутації, установленим нормативно-правовими актами Комісії.

Відповідно до 10 розділу ІІ Ліцензійних умов, ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на      провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

Відповідно до абзацу першого пункту 18 глави 1 розділу ІІІ Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (із змінами) (далі – Порядок та умови видачі ліцензії), ділова репутація фізичних осіб – власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб – власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника за останні два роки повинна відповідати вимогам цього пункту.

Зокрема, абзацом п’ятим пункту 18 глави 1 розділу ІІІ Порядку та умов видачі ліцензії, однією з вимог до ділової репутації фізичної особи, яка виконує повноваження одноосібного виконавчого органу є вимога, що попередня діяльність (бездіяльність) особи, не призвела до застосування санкції у вигляді анулювання (відкликання) відповідної ліцензії на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду діяльності на ринку фінансових послуг), що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям.

ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕК’ЮРІТІЗ» надало інформацію про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, складену згідно додатку 13 до Порядку та умов видачі ліцензії, відповідно до якої протоколом №0308-18 від 03.08.2018 призначено директором товариства Коптегіна Олександра В’ячеславовича.

Відповідно до даних програмно-технічного комплексу «Система моніторингу фондового ринку НКЦПФР», а саме «Облік сертифікованих осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні» (http://cert.nssmc.gov.ua/), Коптегін Олександр В’ячеславович, згідно наказу №13-к від 29.02.2016, призначений на посаду директора професійного учасника фондового ринку ТОВ “РІКУС” (ідентифікаційний код юридичної особи 39062310), що також підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 26.11.2018.

Відповідно до Постанови про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів №100-ЦА-УП-Т від 22.03.2017, за відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, у відношенні ТОВ «РІКУС» застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами.

Інформація, щодо звільнення Коптегіна Олександра В’ячеславовича з посади керівника ТОВ “РІКУС” в Комісії відсутня.

Отже, попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу фінансової установи, призвела до застосування санкції у вигляді анулювання ліцензії на ринку фінансових послуг, що не була скасована у встановленому законодавством порядку, станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям.

Таким чином, ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕК’ЮРІТІЗ» порушило вимоги пункту 10 розділу ІІ Ліцензійних умов, в частині призначення керівником товариства особи, яка не відповідає вимогам щодо ділової репутації, установленим нормативно-правовими актами Комісії.

На дату розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів товариство не усунуло вищезазначене правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», абзацу 4 пункту 1 розділу II Порядку зупинення дії анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 №816, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за №862/23394 (далі – Порядок №816), підпункту 2.3 пункту 2 розділу ХVІІ Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Комісії  від 16.10.2012 №1470,

п о с т а н о в и л и:

  1. За призначення керівником ліцензіата особи, яка не відповідає вимогам, встановленим для керівника ліцензіата, застосувати у відношенні ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» санкцію у вигляді зупинення на строк до 18.04.2019 дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності, виданої на підставі рішення Комісії №387 від 24.03.2015, дилерської діяльності, виданої на підставі рішення Комісії №387 від 24.03.2015.
  2. ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ» вчинити дії, передбачені пунктом 1 розділу III Порядку №816.
  3. Дану постанову направити ТОВ «АЛЬБАТРОС СЕКЬЮРІТІЗ».

Постанову може бути оскаржено протягом п’ятнадцяти робочих днів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття рішення до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Уповноважена особа Комісії                                                    М. Лібанов

Уповноважена особа Комісії                                                   О. Панченко

Уповноважена особа Комісії                                                  Д. Тарабакін

 

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами