Про внесення змін до рішення Комісії від 19.11.2013 № 2643 (Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів )

Загальна інформація про документ

№:
344
Дата затвердження:
02.07.2020
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.07.2020 м. Київ № 344

Про внесення змін до рішення Комісії від 19.11.2013 № 2643

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв’язку з усуненням АТ "МЖК "Вознесенка" порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2643 "Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити АТ "МЖК "Вознесенка" ідентифікаційний код юридичної особи: 13617802) з Переліку товариств, яким з 19.11.2013р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.11.2013 № 2643.
2. Зобов’язати ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на акції АТ "МЖК "Вознесенка" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "НДУ", ПАРД, УАІБ, Асоціації "УФТ", ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та АТ "МЖК "Вознесенка".
5. ПАТ "НДУ" у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «02» липня 2020 № 35

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами