Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ “Українська міжнародна фондова біржа”

Загальна інформація про документ

№:
480
Дата затвердження:
21.04.2016
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Чинний
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
21.04.2016
Засідання:
21.04.2016

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

21.04.2016                                                 м. Київ                                 № 480

 

Про зупинення обігу цінних паперів ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа»

 

 

Відповідно до підпункту 5-1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 10.07.2015 №_980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про включення ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 21.04.2016 № 479

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Зупинити з 27.04.2016 обіг цінних паперів ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 30554892) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії (О. Мисюра) протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Українська міжнародна фондова біржа» (ідентифікаційний код юридичної особи 30554892), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).
  3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій, протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення, забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І._Назарчука.
  6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

 

 

  Голова Комісії                                                                                        Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від «21» квітня 2016 року №  32

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами