Про зупинення обігу цінних паперів ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення»

Загальна інформація про документ

№:
544
Дата затвердження:
31.07.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
31.07.2018
Засідання:
31.07.2018

Змiст документу

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ 

31.07.2018                                м. Київ                            № 544

 

Про зупинення обігу цінних

паперів ТОВ  “Інвестиційні

Бізнес Рішення”

 

Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 8 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про включення ТОВ  “Інвестиційні Бізнес Рішення” (ідентифікаційний код 36845852)  до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 31.07.2018 №543

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Зупинити з 06.08.2018 обіг цінних паперів ТОВ “Інвестиційні Бізнес Рішення” (ідентифікаційний код 36845852)  крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
  2. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ТОВ “Інвестиційні Бізнес Рішення” (ідентифікаційний код 36845852), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
  3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  4. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена Комісії І. Назарчука.
  6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

 

Голова Комісії                                                                                                                                              Т. Хромаєв 

 

                                                                                                                              Протокол засідання Комісії

                                                                                                                              від «31» липня 2018 року № 45

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами