Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат»

Загальна інформація про документ

№:
335
Дата затвердження:
18.05.2017
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата вступу в силу:
18.05.2017
Засідання:
18.05.2017

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 18 травня 2017 року N 335

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат”

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, у зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порушення ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” вимог статті 40 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) вирішила:

1. Зупинити з 19.05.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій, емітованих ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ідентифікаційний код юридичної особи 00191000) (далі – Цінні папери), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ “Національний депозитарій України” (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів за виключенням операцій, пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом Цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ “Національний депозитарій України” (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації “Українські фондові торговці” (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ “Національний депозитарій України” (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов’язати ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ідентифікаційний код юридичної особи 00191000) протягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Східне територіальне управління Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Східному територіальному управлінню Комісії за результатом аналізу отриманих документів надати до департаменту контрольно-правової роботи інформацію про усунення порушення ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ідентифікаційний код юридичної особи 00191000) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (ідентифікаційний код юридичної особи 00191000) Східному територіальному управлінню Комісії та ПАТ “Національний депозитарій України” (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію “Українські фондові торговці” (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Східне територіальне управління Комісії.

 

Голова Комісії
Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 18 травня 2017 р. N 33

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами