Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35201415)

Загальна інформація про документ

№:
257
Дата затвердження:
21.05.2020
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР

Змiст документу

Р І Ш Е Н Н Я

« 21.» 05.2020 м. Київ № 257
Щодо анулювання ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку –
депозитарної діяльності, а саме,
депозитарної діяльності депозитарної установи
ТОВ «МІКРОНКЕПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 35201415)

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме, депозитарної діяльності депозитарної установи від 10.09.2013 серії АЕ № 263296, виданої на підставі рішення Комісії від 10.09.2013 № 1782 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОНКЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35201415; місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22), на підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку.
2. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних паперів та оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від 21.05.2020 р. № 25

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами