Щодо погодження набуття істотної участі Бєліком Р.О. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Загальна інформація про документ

№:
557
Дата затвердження:
03.08.2018
Тема:
Ліцензування
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Дата засідання:
03.08.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«03» серпня 2018 р. м. Київ №557

Щодо погодження набуття істотної участі Бєліком Р.О. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Відповідно до вимог частини п’ятої статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.03.2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.04.2012 року за № 635/20948 (із змінами), та на підставі документів, наданих Бєліком Р.О. за вх._№_24661 від 16.07.2018 р. (далі – пакет документів) щодо погодження набуття істотної участі у професійному учаснику фондового ринку – ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (далі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку стосовно погодження набуття Бєліком Р.О. істотної участі у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32710395) взяти до відома.

2. Погодити набуття Бєліком Р.О. істотної участі, що призведе до прямого володіння 50 % статутного капіталу професійного учасника фондового ринку ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ».
3. Рішення НКЦПФР від 30 травня 2018 року № 351 «Щодо призначення довірених осіб (Музиченко М. А., Табулінського Д. В.), яким передається право брати участь у голосуванні» визнати таким, що втратило чинність.

4. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку_(О._Симоненко) повідомити ТОВ «КУА «ІНВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» та Бєліка_Р.О. про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О._Панченка.

Голова Комісії Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії від «03» серпня 2018 р. № 46

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами