Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

Загальна інформація про документ

№:
788
Дата затвердження:
06.11.2018
Тема:
Контрольно-правова діяльність
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Засідання:
06.11.2018

Змiст документу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

РІШЕННЯ

 

06.11.2018                                           м. Київ                                       № 788

 

 

Щодо відновлення внесення змін

до системи депозитарного обліку

цінних паперів

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПрАТ «АС» порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.11.2013р. № 2633 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів», та відповідно до листа ПрАТ «АС» № 43-18-08 від 06.08.2018р. (вх. № 26875 від 07.08.2018р.) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Відновити з 07.11.2018 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «АС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 13737357) (далі − Цінні папери).
  2. Виключити ПрАТ «АС» з Переліку товариств, яким з 19.11.2013р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.11.2013р. № 2633.
  3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
  4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (Асоціація «УФТ») (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
  5. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) повідомити про прийняте рішення ПАТ «НДУ», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (УАІБ), Асоціацію «Українські фондові торговці» (Асоціацію «УФТ»).
  6. ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
  7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
  8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
  9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

  

Голова Комісії                                                                                                                                           Т. Хромаєв

  

Протокол засідання Комісії

від «06» листопада 2018 №64

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами