Сайт працює в режимі дослідної експлуатації
Linkedin
Youtube
Документи
ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ
Заповніть обов'язкові поля
Невірний формат пошти
Заповніть зворотню адресу
Повідомлення відправлене
Заявник*
Вид звернення*
Адреса*
ПІБ контактної особи*
Наступний крок
Зв'язатися
з нами
Title Сторинка документу

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами (ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» , …)

Загальна інформація про документ

№:
60
Від:
06.02.2018
Тема:
Цінні папери
Категорія:
Рішення
Статус:
Прийнято
Видавець:
НКЦПФР
Проект регуляторного акту:
Дата вступу в силу:
06.02.2018

Змiст документу

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Рішення-№-60-від-07.02.17.pdf

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«06» лютого 2018 р. м. Київ №60

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами

У зв’язку з анулюванням компаніям з управління активами ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з «07» лютого 2018 р. внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених компаніями з управління активами згідно з переліком, що додається (далі – Емітенти), на термін до виконання зобов’язань, визначених у пункті 5 цього рішення.
2. Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 30370711) (далі – ПАТ «НДУ») та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати Емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, пов’язаних з їх викупом та спадкуванням/правонаступництвом.
3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати Емітентів у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33338204) (далі – АСОЦІАЦІЯ «УФТ»), УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ (ідентифікаційний код юридичної особи – 23152037) (далі – УАІБ) та ПРОФЕСІЙНІЙ АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВАТИВІВ (ідентифікаційний код юридичної особи – 24382704) (далі – ПАРД) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. Зобов’язати компанії з управління активами прийняти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів згідно з переліком, що додається протягом 70 днів з дня прийняття цього рішення та повідомити про це Комісію.
6. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення, повідомити Комісію про його виконання.
7. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення компаніям з управління активами (перелік додається) та ПАТ «НДУ».
8. Департаменту ліцензування професійних учасників фондового ринку Комісії (О. Симоненко) повідомити про прийняте рішення АСОЦІАЦІЮ «УФТ», УАІБ та ПАРД.
9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «06» лютого 2018 року №5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 60 від «06» лютого 2018 року

Перелік компаній з управління активами та пайових інвестиційних фондів, щодо інвестиційних сертифікатів яких з «07» лютого 2018 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, крім операцій, пов’язаних з викупом та спадкуванням/правонаступництвом даних цінних паперів
ТОВ «КУА «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 38404576)
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ ПЛАТИНУМ» (код ЄДРІСІ – 23300125)
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ АРГЕНТУМ» (код ЄДРІСІ – 23300206)
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Абсолют клуб» (код ЄДРІСІ – 23200126)
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АБСОЛЮТ АУРУМ» (код ЄДРІСІ – 23300205)

ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33835307) Закритий пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «ФІДО Фонд Перспективний капітал» (код ЄДРІСІ – 23300133)

ПрАТ «КУА «ПЕРЕВЕСЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи – 33751259) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ – 233319) Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Українська нерухомість» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ – 233359)

ТОВ «КУА «ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи – 34696299) Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІНДЕКСКАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ – 233896)

КОНТАКТИ
+38 (044) 280 85 95 (ЄДИНЕ ВІКНО)
+38 (044) 254 23 31, +38 (044) 280 40 95 (УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ)
+38 (044) 254 23 77 (ПРЕС-СЛУЖБА)
ВУЛ. МОСКОВСЬКА 8, К.30, М. КИЇВ, 01010
АКТУАЛЬНО

Актуально

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку