Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент систематизації та аналізу фінзвітності учасників ринку капіталу та пруденційного нагляду
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Проводить аналіз на відповідність вимогам законодавства України та Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) річної/проміжної окремої та/або консолідованої фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів, емітентів та саморегулівних організацій (об’єднань професійних учасників) (далі – СРО та ОПУ), яка надається структурними підрозділами Комісії.
Проводить аналіз на відповідність вимогам нормативно-правових актів Комісії та Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) аудиторських висновків/висновків (звітів) щодо огляду річної/проміжної окремої та/або консолідованої фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів, які надаються структурними підрозділами Комісії.
Проводить вибірковий аналіз щодо відповідності вимогам законодавства України, МСФЗ та МСА річної окремої та/або консолідованої фінансової звітності та аудиторських висновків щодо річної окремої та/або консолідованої фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів за визначеними критеріями.
Проводить аналіз річної/проміжної окремої та/або консолідованої фінансової звітності та аудиторських висновків/висновків (звітів) щодо огляду фінансової звітності професійних учасників ринку цінних паперів та емітентів на відповідність вимогам законодавства України та МСФЗ за запитами від структурних підрозділів Комісії в межах здійснення ними функцій щодо нагляду за професійними учасниками фондового ринку та емітентами.
Готує висновки за результатами проведеного аналізу щодо відповідності фінансової звітності, аудиторських висновків встановленим вимогам та своєчасно подає їх на розгляд начальника відділу.
Готує інформацію для зацікавлених структурних підрозділів Комісії, яка може бути використана ними при прийнятті рішень щодо професійних учасників фондового ринку та емітентів.
Готує матеріали та інформацію, необхідну для розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів у межах компетенції відділу.
Готує інформацію для відповідних структурних підрозділів Комісії про виявлені за результатами проведеного аналізу фінансової звітності та аудиторських висновків порушення у діяльності учасників фондового ринку.
Готує інформацію для Аудиторської палати України про виявлені невідповідності аудиторських висновків вимогам законодавства та МСА.
Готує пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів у випадках виявлення в ході аналізу фінансової звітності та аудиторських висновків учасників фондового ринку проблемних питань та недоліків, які потребують нормативно-правового врегулювання.
Готує пропозиції щодо встановлення складу, обсягів, строків та порядку складання, подання, розкриття учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних, інформації, звітів відповідно до законодавства в межах компетенції відділу.
Готує зауваження та пропозиції до проектів нормативно-правових актів, розроблених структурними підрозділами Комісії, з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує пропозиції щодо встановлення вимог до фінансових груп та їх підгруп у межах компетенції відділу.
Бере участь у встановленні вимог до облікових процедур, інформаційних систем фінансових груп, необхідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі.
Бере участь у встановленні вимог щодо порядку подання окремої, консолідованої та субконсолідованої фінансової звітності фінансових груп.
Готує пропозиції щодо ініціювання перед Національним банком України та Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг проведення перевірки фінансової установи, яка є учасником фінансової групи, та/або застосування заходів впливу до такого учасника фінансової групи.
Готує в установленому порядку відповіді на запити, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, листи, звернення громадян, підприємств, органів державної влади, установ і організацій.
Надає консультації учасникам фондового ринку та структурним підрозділам Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує інформацію до Річного звіту Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу.
Готує пропозиції до перспективних та поточних планів роботи Комітетів та Комісії з питань, що відносяться до компетенції відділу, та забезпечує виконання таких планів.
Готує матеріали до конференцій, семінарів та інших заходів, що проводяться за участю Комісії, з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 11:00
Дата закінчення конкурсу:
27.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка» або у галузях знань «Управління та адміністрування», «Право».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
• Закон України «Про адміністративні послуги»;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Закон України «Про аудиторську діяльність»;
• Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
• Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;
• Міжнародні стандарти фінансової звітності;
• Міжнародні стандарти аудиту.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• системні знання в галузі фондового ринку;
• практичні знання у сфері підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• досвідчений користувач MS-Office (Access, Exсel, Word, Power Point).

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• акуратність;
• уважність до деталей;
• дисциплінованість;
• самоорганізація;
• зацікавленість у виконуваній роботі;
• ініціативність;
• здатність адекватно сприймати конструктивну критику.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• вміння працювати з інформацією;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• оперативність;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами