Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент правозастосування
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у здійсненні захисту прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
Розглядає матеріали, які надходять до відділу, відповідно до покладених на нього завдань;
Бере участь у забезпеченні достатності матеріалів та документів для виявлення ознак правопорушень на ринку цінних паперів в діях відповідних осіб;
Вносить пропозиції щодо направлення особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, емітентам, фондовим біржам та саморегулівним організаціям вимоги про надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;
У разі необхідності за дорученням начальника відділу готує висновки за результатами розгляду отриманих матеріалів;
У випадку виявлення в межах компетенції ознак правопорушень вносить пропозиції щодо передачі документів, що їх підтверджують, до відділу супроводження справ про правопорушення департаменту правозастосування;
Бере участь у наданні допомоги з питань кваліфікації порушень норм чинного законодавства на ринку цінних паперів та вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
Бере участь у розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів та справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, справ про адміністративні правопорушення;
За дорученням Голови Комісії або Члена Комісії, на якого покладено функції з координації відповідного напрямку, бере учать у перевірці додержання законності в структурних підрозділах НКЦПФР з питань правозастосування;
Здійснює аналіз стану правозастосування в центральному апараті та у відокремлених структурних підрозділах НКЦПФР в межах компетенції;
Готує проекти відповідей на звернення (запити) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації з питань правозастосування в межах компетенції;
Бере участь у перевірках структурних підрозділів НКЦПФР в межах компетенції;
Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань правозастосування.
Бере участь у відстеженні результативності регуляторних актів, розроблених департаментом.
Бере участь у підготовці поточних та річних звітів НКЦПФР.
Бере участь у формуванні баз даних щодо учасників фондового ринку в межах компетенції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
06.09.2018
Початок конкурсу:
27.09.2018 14:00
Дата закінчення конкурсу:
27.09.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 20 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань «Право», «Управління та адміністрування».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Цивільний кодекс України;  Кодекс адміністративного судочинства України;
• Цивільний процесуальний кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Господарський кодекс України;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 16.10.2012р. № 1470;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 11.12.2012р. № 1766.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення (запити) фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації з питань правозастосування;
• знання, необхідні для підготовки проектів нормативно-правових актів;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користуватись офісною технікою.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• ініціативність;
• вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• вміння працювати з інформацією;
• уважність;
• здатність концентруватись на деталях, виділяти головне;
• здатність працювати з великою кількістю документів одночасно;
• своєчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння працювати індивідуально та ефективно взаємодіяти з іншими особами.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами