Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент нагляду за професійними учасниками ринку
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування фондового ринку в Україні, зокрема у сфері нагляду за депозитарними та кліринговими установами, сприяння розвитку ринку цінних паперів шляхом попередження зловживань на ринку цінних паперів, зокрема, шляхом:
1) здійснює всебічний моніторинг операцій депозитарних та клірингових установ на предмет виявлення порушень вимог встановлених законодавством на ринку цінних паперів, в межах своїх повноважень;
2) здійснює виявлення конкретних відхилень від тенденцій та встановлення причин таких відхилень на основі загального аналізу фондового ринку;
3) здійснює оперативне реагування на проблемні питання, які виникають під час провадження нагляду за діяльністю депозитарних та клірингових установ, їх врахування з метою упередження подібних ситуацій в майбутньому;
4) здійснює формування баз даних, реєстрів, іншої інформації та знань, які необхідні для досягнення стабільного та регулярного нагляду за діяльністю депозитарних та клірингових установ.

Здійснює нагляд за дотриманням депозитарними та кліринговими установами вимог встановлених законодавством на ринку цінних паперів, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) формує масиви адміністративних даних та інформації за звітний період;
2) проводить моніторинг адміністративних даних та інформації на предмет відповідності вимогам встановленим законодавством про цінні папери до депозитарних та клірингових установ;
3) встановлює переліку депозитарних та клірингових установ, діяльність яких не відповідає встановленим вимогам;
4) у разі необхідності уточнення інформації, здійснює підготовку запитів учасникам фондового ринку або структурним підрозділам Комісії;
5) проведення аналізу додатково отриманих матеріалів;
6) здійснення заходів з правозастосування або надання відповідної інформації іншим структурним підрозділам для відповідного реагування;
7) підготовка інформаційної довідки щодо проведеного нагляду та інформування керівництва Комісії.

Здійснює підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів з питань функціонування ринку цінних паперів України та його інфраструктури, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) формує масиви адміністративних даних та інформації за звітний період;
2) здійснює аналіз ринку цінних паперів за звітний період;
3) надає відповідну аналітичну довідку до керівництва Комісії та керівникам відповідних структурних підрозділів;
4) здійснює детальний аналіз відхилень, що були зафіксовані під час здійснення аналізу з метою встановлення причин таких відхилень;
5) інформує інші структурні підрозділи для вжиття відповідних заходів щодо певних виявлених дій учасників, які мають ознаки можливих зловживань.

Здійснює, в межах компетенції, підготовку в установленому порядку, у тому числі на виконання вимог законодавства щодо доступу до публічної інформації, проекти відповідей на запити, листи, заяви та скарги громадян, юридичних осіб, державних органів з питань, що відносяться до компетенції відділу, із дотриманням наступної послідовності дій (процесу):
1) розгляд та опрацювання запиту, аналіз існуючого середовища, а саме правових аспектів (чинних законодавчих та нормативних актів), які діють у даній сфері суспільних відносин;
2) підготовка (у разі необхідності) службової записки до інших департаментів та/або управлінь Комісії для отримання їх позиції щодо порушених у листі запитувача питань;
3) отримання службових записок від інших департаментів та/або управлінь Комісії, позиція яких необхідна для підготовки якісної та обґрунтованої відповіді запитувачу;
4) підготовка з урахуванням чинного законодавства та наданої (у разі необхідності) інформації іншими департаментами/управліннями проекту листа-відповіді запитувачу;
5) погодження Керівником апарату Комісії та підписання проекту листа-відповіді запитувачу членом Комісії, Головою Комісії (у разі необхідності);
6) направлення листа-відповіді запитувачу на реєстрацію у відділ забезпечення документообігу для забезпечення його відправлення запитувачу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 12:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань: «Управління та адміністрування»; «Математика та статистика»; «Право»; «Інформаційні технології»; «Соціальні та поведінкові науки».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 735 «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.03.2013 № 429 «Про затвердження Положення про клірингову діяльність»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 № 862 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992 «Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.05.2013 № 894 «Про затвердження Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
• Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012 № 1470 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання процесу підготовки аналітичних, статистичних та загально – інформаційних матеріалів;
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації;
• знання, необхідні у підготовці проектів нормативних актів;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office (в тому числі програму Microsoft Office Access щодо формування запитів з масивами даних), Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• цілеспрямованість;
• комунікабельність;
• енергійність;
• відповідальність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• дисциплінованість;
• емоційна стабільність;
• тактовність;
• гнучкість;
• відповідальність;
• стійкість до стресових ситуацій;
• активна життєва позиція;
• ініціативність;
• націленість на результат.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• логічне мислення;
• наполегливість;
• винахідливість;
• рішучість;
• прагнення до нововведень;
• уміння працювати у команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами