Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Управління бухгалтерського обліку, методології та звітності
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної політики з питань ведення бухгалтерського обліку в Комісії та підготовці пропозицій щодо його вдосконалення.
Бере участь в оформленні та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.
Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов′язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов′язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов′язань.
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку банківських та касових операцій.
Забезпечує поточний контроль за використанням державних коштів відповідно до кошторису та законність відображення облікових операцій в бухгалтерських регістрах.
Веде облік та забезпечує збереження готівкових коштів, бланків суворого обліку та інших грошових документів.
Проводить облікові касові операції та забезпечує їх законність, виписує прибуткові і видаткові касові ордери та веде журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.
Здійснює роботу, пов′язану з прийманням до виконання та відображенням в бухгалтерських регістрах належним чином оформлених первинних документів, проводить їх аналіз, готує накопичувальні відомості за касовими операціями.
Готує проекти організаційно-розпорядчих актів з питань, що належать до компетенції відділу.
Приймає участь у складанні квартальної, річної фінансової та бюджетної звітності Комісії.
Готує проекти відповідей, в межах компетенції, на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
07.06.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
07.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
07 червня 2019 року о 09 год. 30 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
• Бюджетний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
• Закон України «Про Державний бюджет України»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про публічні закупівлі»;
• Положення про НКЦПФР, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011
№ 1063/2011.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування у сфері бухгалтерського обліку та звітності.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (офісний пакет Microsoft Office (Word, Excel));
• навички роботи з програмою “M.E.Doc”, автоматизованою системою “Є-Звітність”.
• навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, а також на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів: E-data.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• стійкість;
• адаптивність;
• стресостійкість;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами