Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент контролінгу та планування
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь, за дорученням керівництва департаменту, начальника відділу у підготовці проектів господарських договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями, не залежно від їх форм власності, що стосується компетенції відділу договірної роботи, відповідно до чинного законодавства України.
Веде номенклатуру договорів та додаткових угод до договорів та організація їх збереження в межах компетенції відділу.
Бере участь у проведені претензійної роботи у визначених законодавством випадках.
Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на нього завдань, виконання доручень керівництва відділу.
Забезпечує своєчасний та якісний розгляд документів, що надійшли до відділу у межах виконання покладених на відділ завдань та підготовку пропозицій начальнику відділу за наслідками опрацювання таких документів.
За дорученням начальника відділу бере участь у засіданнях Комісії, Комітетах НКЦПФР, нарадах та обговореннях щодо практики застосування законодавства договірної роботи та реалізації повноважень Комісії з зазначених питань.
Реалізує взаємодію та співпрацю з іншими відділами департаменту, структурними підрозділами НКЦПФР, за дорученням начальника відділу з питань, що належать до компетенції відділу.
Реалізує повноваження за веденням діловодства та збереженням документів у відділі згідно розподілу обов’язків.
Розглядає, візує та подає на розгляд начальника відділу проекти угод, договорів, наказів, рішень, листів, службових записок та інших необхідних документів, за наслідками опрацювання документів, які надійшли до відділу, в тому числі запитів про надання доступу до публічної інформації.
Вносить начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу.
Бере участь у розроблені проектів нормативно-правових актів щодо регулювання суспільних відносин у договірній діяльності у разі необхідності та за дорученням керівника відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
04.06.2019
Початок конкурсу:
02.07.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
02.07.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 21 червня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про публічні закупівлі»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063/2011;
• Господарський кодекс України;
• Цивільний кодекс України.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання порядку підготовки проектів нормативно-правових та розпорядчих актів, їх погодження та візування у сфері договірної роботи.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• надійність;
• порядність;
• чесність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• емоційна стабільність;
• комунікабельність;
• повага до інших;
• відповідальність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• виваженість;
• здатність концентруватись на деталях;
• стійкість;
• адаптивність;
• стресостійкість;
• вимогливість;
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами