Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент правозастосування
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює заходи щодо протидії маніпулюванню цінами на фондовому ринку та протиправного використання інсайдерської інформації.
Розглядає та опрацьовує матеріали та інформацію, які надходять до відділу, відповідно до покладених на відділ завдань.
Співпрацює в межах компетенції відділу з Національним банком України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо здійснення державного регулювання цих ринків.
Готує пропозиції начальнику відділу щодо направлення особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, емітентам, фондовим біржам та саморегулівним організаціям вимоги про надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.
У разі необхідності за дорученням начальника відділу готує висновки (Аналітичні довідки) за результатами розгляду отриманих матеріалів та інформації.
Встановлює наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку та протиправного використання інсайдерської інформації в діях учасників фондового ринку.
У випадку виявлення в межах компетенції ознак правопорушень за погодженням з начальником відділу передавати документи, що їх підтверджують, до відділу супроводження справ про правопорушення департаменту правозастосування.
Вносити пропозиції щодо надання правової допомоги з питань кваліфікації порушень, пов’язаних з маніпулюванням на фондовому ринку та протиправним використанням інсайдерської інформації.
Брати участь у розгляді справ про правопорушення на ринку цінних паперів, пов’язаних з маніпулюванням цінами на фондовому ринку та протиправним використанням інсайдерської інформації, шляхом підготовки необхідної аналітичної інформації та відповідних висновків.
Брати участь у підготовці проектів роз’яснень про порядок застосування законодавства про цінні папери, у сфері запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку та протиправного використання інсайдерської інформації.
Відповідно до покладених на відділ завдань готувати проекти відповідей на звернення (запити) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, народних депутатів України, в тому числі на запити про надання публічної інформації.
Відповідно до покладених на відділ завдань готувати проекти відповідей на пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів на ринку цінних паперів.
За погодженням з начальником відділу готувати та направляти до правоохоронних органів матеріали стосовно фактів правопорушень, за які передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність, якщо до компетенції Комісії не входить накладення адміністративних стягнень за такі правопорушення.
Готувати проекти наказів, розпоряджень, рішень та інших документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
Брати участь у розробці проектів нормативних актів Комісії у сфері запобігання маніпулюванню цінами та протиправного використання інсайдерської інформації.
Брати участь у підготовці поточних та річних звітів НКЦПФР в межах компетенції відділу.
Брати участь у формуванні баз даних щодо учасників фондового ринку в межах компетенції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 12:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань: “Управління та адміністрування” за спеціальністю “Фінанси”; “Право”; “Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю “Економіка підприємств”.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Цивільний кодекс України;
• Кодекс адміністративного судочинства України;
• Цивільний процесуальний кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Господарський кодекс України;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року №1470;
• Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Рішенням НКЦПФР від 22 листопада 2012 року №1688;
• Порядок визначення біржового курсу цінного папера, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 липня 2015 року № 933.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, в тому числі на запити про надання публічної інформації;
• знання, необхідні для розробки проектів нормативних актів у сфері запобігання маніпулюванню цінами та протиправного використання інсайдерської інформації;
• знання, необхідні для підготовки висновків (Аналітичних довідок) за результатами розгляду отриманих матеріалів та інформації;
• знання норм службової та професійної етики.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користуватись офісною технікою.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• ініціативність;
• вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• вміння працювати з інформацією;
• уважність;
• здатність концентруватись на деталях, виділяти головне;
• здатність працювати з великою кількістю документів одночасно;
• своєчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння працювати індивідуально та ефективно взаємодіяти з іншими особами.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами