Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 8000 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у розробці та внесенні в установленому порядку на розгляд НКЦПФР проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів;
Бере участь разом з іншими структурними підрозділами НКЦПФР у підготовці змін та доповнень до чинного законодавства, проектів рішень та роз’яснень діючого законодавства в межах своєї компетенції відділу;
Бере участь у розробці проектів, технічних вимог, технічних завдань та інших необхідних документів для розробки та експлуатації рішень інформаційних технологій;
Готує пропозиції до проектів інформатизації Комісії, пропозиції щодо включення таких проектів (завдань) до Національної програми інформатизації;
Бере участь у розробці проектів Національної програми інформатизації для потреб Комісії;
Бере участь у проведенні первинної експертизи проектів інформатизації Комісії, готує документи для погодження проектів інформатизації з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації;
Здійснює координацію виконання необхідних робіт щодо супроводження проектів інформатизації з метою дотримання усіх етапів життєвого циклу рішень інформаційних технологій;
Бере участь у проведенні закупівель з питань, що відносяться до інформаційних технологій, проведенні оцінки результатів проведення закупівель; укладанні договорів, отриманні та впровадженні результатів проведених закупівель;
Взаємодіє з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» з питань, що стосуються створення та функціонування рішень інформаційних технологій, які впроваджуються для використання на фондовому ринку та у діяльності Комісії, з питань, що стосуються створення та функціонування програмного забезпечення на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з питань, що стосуються проектів Національної програми інформатизації;
Готує пропозиції на модернізацію програмно-технічних рішень в Комісії, взаємодіє з підрозділами Комісії з питань, що стосуються модернізації та розвитку інформаційних технологій в Комісії;
Здійснює поточний контроль виконання робіт, що виконуються зовнішніми виконавцями, з питань дотримання передбачених етапів робіт, необхідного документування та впровадження результатів робіт;
Здійснює поточний контроль за виконанням робіт компаніями-підрядниками, які виконують роботи, пов’язані з аутсорсингом інформаційних технологій Комісії;
Готує пропозиції щодо придбання комп’ютерної техніки та програмних продуктів, які потрібні для розвитку інформаційної системи НКЦПФР;
Розробляє заходи з легалізації програмного забезпечення, яке використовується в Комісії, та з управління ліцензіями на програмне забезпечення;
Готує пропозиції щодо необхідності розробки або доопрацювання існуючих спеціалізованих програмних продуктів та модернізації існуючого комп’ютерного обладнання;
Бере участь у проведенні тестування програмного забезпечення, надання висновків та рекомендацій щодо програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання та можливості їх використання для забезпечення потреб Комісії;
Готує пропозиції до планів розробки, модернізації та придбання програмного забезпечення для потреб Комісії;
Здійснює поточний облік наявного в Комісії програмного забезпечення, програмних продуктів. Формує та веде архів технічної документації на програмні продукти, інформаційні системи та інші засоби інформатизації;
Бере участь у заходах на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Бере участь у межах компетенції у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери;
Надає консультативну допомогу структурним підрозділам Комісії, відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції;
Бере участь у розробці програм та проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань використання інформаційних технологій на ринку цінних паперів;
Забезпечує надання відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.05.2019
Початок конкурсу:
07.06.2019 10:30
Дата закінчення конкурсу:
07.06.2019 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 31 травня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30
07 червня 2019 року о 10 год. 30 хв.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в одній з галузей знань «Інформаційні технології», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування», «Право».

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України “Про інформацію”;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Закон України “Про Національну програму інформатизації”;
• Закон України “Про адміністративні послуги”;
• Закон України “Про звернення громадян”;
• Постанова КМУ від 10.09.2003 №1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
• знання з розробки, впровадження інформаційних технологій;
• знання з експлуатації засобів інформаційної інфраструктури;
• теоретичні знання з питань проектування та реалізації організаційних, технічних та інших заходів із забезпечення роботи з інформацією, із застосування технологій автоматизованої обробки інформації.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)
• впевнений користувач ПК (зокрема MS Office (Word, Excel, Access, Power Point).

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості
• відповідальність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• надійність;
• чесність;
• порядність;
• комунікабельність;
• повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості
• оперативність;
• вміння визначати пріоритети;
• аналітичні здібності;
• уміння дотримуватись субординації;
• уміння працювати в команді;
• здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами