Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Юридичний департамент
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Бере участь у забезпеченні організації роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Комісією та її відокремленими структурними підрозділами, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
Бере участь у забезпеченні надання правової допомоги структурним підрозділам Комісії з питань щодо застосування законодавства з метою мінімізації комплаєнс-ризиків в Комісії.
За дорученням начальника відділу розглядає документи, що надійшли до відділу, якісно та у встановлений термін готує проекти відповідей та здійснює інші дії щодо виконання цих документів.
Бере участь у підготовці матеріалів стосовно інформаційного забезпечення розгляду на засіданнях Комісії, Комітетах НКЦПФР, нарадах та обговореннях питань щодо підвищення ефективності управління комплаєнс ризиками, реалізації комплексу заходів, що включають в себе систематичний процес ідентифікації, оцінки, обробки, моніторингу та контролю комплаєнс ризиків у структурі НКЦПФР.
Інформує начальника відділу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
Перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти угод, договорів, рішень, наказів, інших актів, що подаються на підпис Голові Комісії, та надає пропозиції начальнику відділу щодо візування цих документів.
Бере участь у розробці, актуалізації та впровадженні внутрішніх документів НКЦПФР з питань корпоративної етики, протидії корупції, конфлікту інтересів.
Бере участь у здійсненні аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в діяльності Комісії, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.
Готує проекти відповідей, в межах компетенції, на запити (звернення) фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, депутатські запити (звернення), адвокатські запити, запити арбітражного керуючого (ліквідатора), в тому числі на запити про надання публічної інформації.
Вносить начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
26.09.2018
Початок конкурсу:
17.10.2018 10:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 10 жовтня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань “Право”.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
• Цивільний кодекс України;
• Господарський кодекс України;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про депозитарну систему України»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про банки та банківську діяльність»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства.

Знання IT:

• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• відповідальність;
• дисциплінованість;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• наполегливість;
• ініціативність;
• креативність;
• емоційна стабільність.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості
• вміння аналізувати інформацію;
• адаптивність;
• виваженість;
• стресостійкість;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння працювати з великими масивами інформації.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами