Опис вакансії

Посада:
Головний спеціаліст
Департамент:
Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 7500 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

За дорученням начальника відділу розглядає документи, які надійшли до відділу, якісно та в встановлений строк готує необхідні пропозиції щодо опрацювання зазначених документів начальнику відділу.
Виконує роботи, пов’язані з питаннями координації діяльності Комісії у сфері реалізації проекту.
Готує аналітичні матеріали, інформаційні довідки про діяльність відділу та взаємодію Комісії зі сторонами проектів.
Аналізує іноземну кореспонденцію, забезпечує переклад супроводжувальних листів проектів.
Готує та направляє запити іноземним організаціям стосовно інформаційного та іншого співробітництва, а також готує відповіді на іноземні запити, в тому числі з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом стосовно діяльності окремих професійних учасників ринку цінних паперів у випадках і порядку, встановленому у відповідних міжнародних договорах.
Займається поточною роботою з приводу реалізації проектів на фондовому ринку України.
Бере участь в організації робочих стосунків з іноземними дипломатичними представництвами, акредитованими в Україні та українськими дипломатичними представництвами за кордоном.
Організовує роботу з підготовки проектів відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів, в тому числі на запити про надання публічної інформації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
12.11.2018
Початок конкурсу:
04.12.2018 11:00
Дата закінчення конкурсу:
05.12.2018 00:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 27 листопада 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua

Вимоги до освіти:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у одній з галузей знань “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”, “Право”.

Досвід роботи:

не потребує

Знання мов:

вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про міжнародні договори»;
• Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18.09.96 №841/96;
• Указ Президента України «Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» від 08.05.12 №306/2012;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру» від 17.06.94 №422;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 19.06.16 №736.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання сутності економічних відносин, зовнішньої та внутрішньої політики держави;
• знання адміністративної роботи, правил ділового етикету та ділової мови;
• знання дипломатичного протоколу;
• знання процедури надання, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги;
• знання основних принципів співпраці з місіями міжнародних фінансових організацій в Україні та профільними асоціаціями;
• знання основних міжнародних організацій у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet. Liga);
• вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• комунікабельність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• порядність;
• чесність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• аналітичні здібності;
• навички контролю;
• вимогливість;
• оперативність;
• здатність концентруватись на деталях;
• вміння розподіляти роботу;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• виваженість;
• уміння дотримуватись субординації;
• стресостійкість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Результат конкурсу:
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами