Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент правозастосування
Строкова/Безстрокова:
Строкова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10010 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Керує роботою відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
Забезпечує контроль за сплатою штрафів, що накладаються уповноваженими особами центрального апарату НКЦПФР.
Здійснює досудове врегулювання питань стосовно добровільної оплати фінансових санкцій.
Звертається до суду з позовами про стягнення фінансових санкцій.
Здійснює роботу зі звернення до суду в якості кредитора у справах про банкрутство учасників ринку цінних паперів з вимогою про стягнення грошових зобов’язань, пов’язаних зі стягненням штрафних санкцій.
Здійснює направлення постанов про накладення санкцій за правопорушення та постанов про накладення адміністративних стягнень за правопорушення на ринку цінних паперів до органів Держаної виконавчої служби для стягнення фінансових санкцій.
Здійснює направлення виконавчих листів до органів Державної виконавчої служби.
Забезпечує контроль за ходом виконавчого провадження.
Бере участь у судових справах, пов’язаних з порушенням справ про правопорушення, оскарженням постанов, винесених за результатами розгляду справ, та розпоряджень про усунення порушень законодавства про цінні папери, вимог стосовно усунення порушень законодавства про запобігання (відмивання) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарження дій чи бездіяльності Комісії щодо правозастосування.
Організовує надання правової допомоги відокремленим структурним підрозділам НКЦПФР щодо судового розгляду спорів з питань правозастосування.
Організовує здійснення аналізу результатів судової роботи з питань правозастосування.
Представляє в установленому законодавством порядку інтереси НКЦПФР в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.
Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу листів, звернень та інших документів від органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, в тому числі запитів про надання публічної інформації, та контролює підготовку відповідей на них.
Бере участь у підготовці поточних та річних звітів НКЦПФР.
Бере участь у формуванні баз даних щодо учасників фондового ринку в межах компетенції.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
11.04.2019
Початок конкурсу:
07.05.2019 09:30
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);
8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 26 квітня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk@nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань “Право”.

Досвід роботи:

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

Вільне володіння державною мовою.

Знання законодавства:

Знання законодавства:
• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про акціонерні товариства»;
• Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
• Закон України «Про інститути спільного інвестування»;
• Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
• Закон України «Про звернення громадян»;
• Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
• Цивільний кодекс України;
• Кодекс адміністративного судочинства України;
• Цивільний процесуальний кодекс України;
• Кодекс України про адміністративні правопорушення;
• Господарський кодекс України;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 16.10.2012р. № 1470;
• Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій, затверджені Рішенням НКЦПФР від 11.12.2012р. № 1766;
• Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затверджений Рішенням НКЦПФР від 14.05.2013р. № 816.

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання, необхідні для підготовки відповідей на звернення фізичних та юридичних осіб, а також державних органів, народних депутатів України, в тому числі на запити про надання публічної інформації;
• знання у сфері надання правової допомоги щодо судового розгляду спорів з питань правозастосування;
• знання норм службової та професійної етики.

Спеціальний досвід роботи:

не потребує

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• Впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet, Liga);
• Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, користуватись офісною технікою.

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
• відповідальність;
• системність і самостійність в роботі;
• уважність до деталей;
• ініціативність;
• вміння працювати в стресових ситуаціях.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• вміння працювати з інформацією;
• вміння визначати пріоритети;
• уважність, здатність концентруватись на деталях, виділяти головне;
• здатність працювати з великою кількістю документів одночасно;
• здатність до самостійного прийняття рішень;
• своєчасність у виконанні поставлених завдань;
• орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
• вміння вирішувати комплексні завдання;
• вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;
• вміння працювати індивідуально та ефективно взаємодіяти з іншими особами.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами