Опис вакансії

Посада:
Начальник відділу
Департамент:
Департамент інформаційних технологій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

посадовий оклад – 10010 грн.;

надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Здійснює керівництво діяльністю відділу: організовує його роботу відповідно до вимог діючих законодавчих та нормативних актів, доручень та розпоряджень; забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань, які покладено на відділ.

Здійснює формування політики інформаційної безпеки НКЦПФР.

Здійснює організацію та координацію заходів, пов’язаних із захистом інформації в АС та підтримки належного рівня захищеності інформації, ресурсів та технологій.

Проводить дослідження технології обробки інформації в АС для виявлення ймовірних каналів витоку та інших загроз безпеці інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію.

Здійснює розроблення проектів нормативно-технічних і розпорядчих документів у межах НКЦПФР, згідно з якими має підтримуватись певний рівень захисту інформації в АС.

Забезпечує організацію заходів із побудови КСЗІ в АС.

Організовує та контролює проведення професійної підготовки і підвищення кваліфікації персоналу та користувачів АС з питань захисту інформації.

Приймає участь, у межах компетенції, у розробці та організації виконання заходів, спрямованих на запобігання порушень законодавства України про цінні папери.

Надає консультативну допомогу структурним підрозділам НКЦПФР з питань, що входять до його компетенції.

Приймає участь у розробці програм, проведенні професійної підготовки та навчання учасників ринку цінних паперів з питань захисту інформації на ринку цінних паперів.

Забезпечує надання відповідей, в межах компетенції, на звернення фізичних та юридичних осіб, державних органів.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
18.07.2019
Початок конкурсу:
13.08.2019 09:30
Дата закінчення конкурсу:
13.08.2019 11:50
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Кінцевий термін подання документів 02 серпня 2019 року 16 год. 45 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Додаткові (необов’язкові) документи:
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 462)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:

Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia.tymoshchuk @nssmc.gov.ua,

Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань “Інформаційні технології”.

Досвід роботи:

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

Знання законодавства:
· Конституція України;
· Закон України “Про державну службу”;
· Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
· Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
· Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
· Закон України «Про захист персональних даних»;
· Закон України «Про захист інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах»;
· Закон України «Про інформацію»;
· Закон України «Про електронні довірчі послуги»;
· Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
· Закон України «Про державну таємницю»;
· Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;
· Постанова КМУ від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп`ютерних програм в органах виконавчої влади»;
· Постанова КМУ від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп`ютерних програм в органах виконавчої влади».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
· знання етапності побудови комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;
· знання сучасних методів і засобів захисту інформації;
· знання сучасних методів захисту інформаційно комунікаційних систем;
· знання основних категорій технічних (апаратних) засобів захисту інформації;
· знання основних принципів розмежування мережі;
· знання принципів організації служби інформаційної безпеки в установі;
· знання принципів організації кіберзахисту в установі;
· знання принципів організації моніторингу інформаційної безпеки;
· знання сучасних методів організації управління ризиками та інцидентами.

Знання IT:

впевнений користувач ПК (MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

Особистісні якості:

Необхідні особистісні якості:
· відповідальність;
· дисциплінованість;
· тактовність;
· надійність;
· чесність;
· порядність;
· комунікабельність;
· повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
· аналітичні здібності;
· оперативність;
· вміння визначати пріоритети;
· лідерські якості;
· організаторські здібності;
· навички контролю;
· уміння дотримуватись субординації;
· уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами