Опис вакансії

Посада:
Заступник директора департаменту
Департамент:
Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
Строкова/Безстрокова:
Безстрокова
Умови оплати праці:

• посадовий оклад – 10900 грн.;
• надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
• надбавка за ранг державного службовця відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Посадові обов’язки:

Забезпечує та організовує роботу департаменту та його взаємодію з іншими структурними підрозділами Комісії.
Здійснює відповідні заходи щодо підвищення кваліфікації співробітників відділу.
Організовує координацію діяльності Комісії з іноземними органами державного регулювання фондового ринку щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства, яке регулює ринок цінних паперів.
Контролює подання звітної інформації щодо діяльності відділу та Комісії з питань, що стосуються міжнародної співпраці, відповідно до норм діючого законодавства.
Забезпечує роботу з міжнародними організаціями та проектами міжнародної технічної допомоги.
Забезпечує організацію та контроль за виконанням державних програм європейської інтеграції, шляхом розроблення внутрішніх наказів Голови та поданням звітної інформації у встановлені строки відповідальним виконавцям зазначених програм.
Організує розробку перспективних планів роботи відділ департаменту та контроль за їх виконанням.
Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відділі.

Відомості про конкурс та вимоги до кандидатів

Од.:
1
Початок подачі документів:
17.08.2018
Початок конкурсу:
11.09.2018 11:00
Місце проведення конкурсу:
НКЦПФР вул Московська 8 Київ 01010
Документи до конкурсу:

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

Кінцевий термін подання документів 04 вересня 2018 року 18 год. 00 хв.
за адресою НКЦПФР: вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу:
Тимощук Юлія Вікторівна, (044) 254-24-94, yuliia. tymoshchuk @nssmc.gov.ua,
Стеценко Інна Вікторівна, (044) 254-24-33, inna.stetsenko@nssmc.gov.ua.

Вимоги до освіти:

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у одній з галузей знань “Соціальні та поведінкові науки”, “Управління та адміністрування”, “Право”.

Досвід роботи:

• досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Знання мов:

вільне володіння державною мовою

Знання законодавства:

• Конституція України;
• Закон України “Про державну службу”;
• Закон України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ):
• Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
• Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;
• Закон України «Про міжнародні договори»;
• Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин»;
• Указ Президента України «Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг»;
• Указ Президента України «Про дипломатичний та службовий паспорти України»;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру»;
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію»;
• Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон».

Професійні знання:

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:
• знання стилістики офіційних документів і правил діловодства;
• знання сутності економічних відносин, зовнішньої та внутрішньої політики держави;
• знання адміністративної роботи, правил ділового етикету та ділової мови;
• знання дипломатичного протоколу;
• знання координації діяльності органів виконавчої влади з розроблення та здійснення заходів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, та інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС;
• знання процедури надання, залучення, використання та моніторингу міжнародної допомоги;
• знання основних принципів співпраці з місіями міжнародних фінансових організацій в Україні та профільними асоціаціями;
• знання основних міжнародних організацій у сфері регулювання ринку цінних паперів.

Знання IT:

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа):
• впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Liga);
• вміння викорисотвувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

Особистісні якості:

• ініціативність;
• надійність;
• відповідальність;
• комунікабельність;
• дисциплінованість;
• тактовність;
• порядність;
• чесність;
• готовність допомогти;
• емоційна стабільність;
• повага до інших.

Інші вимоги:

Необхідні ділові якості:
• організаторські здібності;
• аналітичні здібності;
• навички контролю;
• вимогливість;
• оперативність;
• здатність концентруватись на деталях;
• вміння розподіляти роботу;
• діалогове спілкування (письмове і усне);
• виваженість;
• уміння дотримуватись субординації;
• стресостійкість;
• вміння визначати пріоритети;
• вміння аргументовано доводити власну точку зору;
• стратегічне мислення;
• уміння працювати в команді.

Статус конкурсу:
Конкурс закінчено
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами