- твоя інвестиція в перемогу та майбутнє України

20.10.2021

З 2022 року на ринках капіталу стартує нова сучасна система атестації фахівців, яка впроваджує ефективні та прозорі форми перевірки знань з урахуванням кращої світової практики.

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) нагадує, що з 01.01.2022 року атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадиться відповідно до вимог нового Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку.

Нові правила передбачають дворівневу систему атестації, що дозволяє чітко розмежувати фахівців, які отримують кваліфікаційне посвідчення вперше від тих, хто планує продовжити здійснювати дії пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу.

Відтепер буде скасовано норми щодо обов’язкового проходження навчання, а також особам надається можливість безперервного професійного розвитку з метою спрощення проходження атестації.

Система атестації передбачає функціонування таких нових структур, як: Атестаційні центри, що забезпечують організацію та адміністрування перевірки знань фахівців на фондовому ринку, та Методичного центру, що надає технічне та методологічне забезпечення атестації фахівців.

Звертаємо увагу, що для комфортного проходження розгляду заявок від юридичних осіб, які мають намір отримати статус Методичного центру, рекомендуємо подавати відповідні документи до Комісії не пізніше першої половини листопада 2021 року. Визначення юридичної особи Методичним центром здійснюється за умови прийняття Комісією рішення про погодження поданих документів від заявника.

Для сертифікованих фахівців та осіб, які мають намір здійснювати професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, Комісія запроваджує перехідний період. Впродовж першого кварталу 2022 року для отримання Сертифікату фахівця, заявник має право подавати кваліфікаційні свідоцтва, отримані до або після набрання чинності нових вимог. Однак з 01.04.2022 року почнуть діяти нові норми, тому особи, які отримали кваліфікаційні свідоцтва до 31.12.2021 та бажають отримати Сертифікат фахівця, повинні будуть пройти повторну атестацію.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами