Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на фондовому ринку

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект постанови КМУ
Тема:
Нагляд
Дата початку обговорення:
20.04.2018
Дата закінчення обговорення:
20.05.2018
Дата публікації:
20.04.2018

Змiст документу

СХВАЛЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

17 квітня 2018  №233

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України                                                            В. Гройсман

 

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від ________________ 2018 р. №  _______

 

Критерії,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

 1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню, є:

обсяги, масштаб діяльності суб’єкта господарювання;

фінансові показники діяльності суб’єкта господарювання;

результати попередніх перевірок суб’єкта господарювання;

наявність порушень вимог законодавства на ринку цінних паперів в діяльності суб’єкта господарювання.

Періодом оцінки відповідності критеріям суб’єкта господарювання визначається період діяльності протягом останніх дванадцяти місяців, що передують включенню суб’єкта господарювання до плану заходів зі здійснення державного нагляду, якщо інший період не визначено відповідними пунктами цього додатку.

 1. Відповідно до встановлених критеріїв суб’єкти господарювання відносяться до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.
 2. До суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику відносяться:

3.1. Суб’єкти господарювання з показниками за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що займають в переліку з першої по сьому позиції в сторону зменшення:

3.1.1) cуб’єкти господарювання, що є торговцями цінними паперами – за обсягами торгів на організованому, неорганізованому ринках;

3.1.2) cуб’єкти господарювання, що є торговцями цінними паперами – за обсягами торгівлі за видами фінансових інструментів на організованому, неорганізованому ринках;

3.1.3) cуб’єкти господарювання, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи – за обсягами діяльності щодо кількості рахунків депонентів, кількості цінних паперів, що обліковуються на рахунках депонентів;

3.1.4) cуб’єкти господарювання, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) – за розміром активів фондів, які знаходяться в його управлінні;

3.2. Суб’єкти господарювання з фінансовими показниками діяльності:

3.2.1) cуб’єкти господарювання, які мали відхилення пруденційних показників від встановлених нормативних значень та не подали до НКЦПФР план заходів щодо поліпшення фінансового стану професійного учасника (далі – план заходів) або не привели значення пруденційних показників у відповідність до нормативних значень протягом строку, встановленого планом заходів;

   1. cуб’єкти господарювання з відсутністю доходів від здійснення основної діяльності;
   2. суб’єкти господарювання з високими показниками нематеріальних активів (більш як 50 відсотків активів);
   3. суб’єкти господарювання, що мають  дебіторську заборгованість, яка становить більш як 75 відсотків активів );
   4. суб’єкти господарювання з наявністю чистих пасивів (зобов’язання перевищують активи);

3.3. Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку у відношенні яких НКЦПФР встановлені порушення законодавства на ринку цінних паперів за результатами попередніх перевірок протягом останніх двох років;

3.4. Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку у відношенні яких НКЦПФР встановлені порушення законодавства на ринку цінних паперів протягом останніх двох років.

 1. До суб’єктів господарювання з середнім ступенем ризику відносяться:

4.1. Суб’єкти господарювання з показниками за певним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що займають в переліку з восьмої по п’ятнадцяту позиції в сторону зменшення за критеріями викладеними в підпунктах 3.1.1.-3.1.4 пункту 3 цього додатку;

4.2. Суб’єкти господарювання, які мали відхилення пруденційних показників від встановлених нормативних значень та привели їх значення у відповідність до нормативних значень протягом строку, встановленого планом заходів;

4.3. Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку у відношенні яких НКЦПФР встановлені порушення законодавства на ринку цінних паперів за результатами попередніх перевірок протягом останніх трьох років;

4.4. Суб’єкти господарювання, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку у відношенні НКЦПФР встановлені порушення законодавства на ринку цінних паперів протягом останніх трьох років.

 1. До суб’єктів господарювання з незначним ступенем ризику відносяться суб’єкти, які не належать до суб’єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
 2. Планові заходи державного нагляду (контролю) проводяться НКЦПФР залежно від ступеня ризику з періодичністю визначеною законом.
 3. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) може змінюватися НКЦПФР залежно від факторів, що можуть призвести до виникнення негативних наслідків від провадження професійної діяльності на фондовому ринку.
 4. У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеню ризику.

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами