Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Загальна інформація про документ

Тип документа:
Проект рішення НКЦПФР
Тема:
Нагляд
Дата публікації:
14.09.2017

Змiст документу

Проект

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

 

__________ 2017                                  м. Київ                                        № ______

 

Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Відповідно до частини третьої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пунктів 37, 38 частини другої статті 7, пунктів 2, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
    фондового ринку від 01 жовтня 2015 року №1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756 (далі – Зміни), що додаються.

 

  1. Департаменту систематизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду (К. Рафальська) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

  1. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 

  1. Це рішення набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування, крім абзаців шістнадцятого та сімнадцятого підпункту 6 пункту 1 Змін, який набирає чинності з 01 травня 2018 року.

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії                                                                    Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії

від ____ __________ № ___

 

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами