Звіт про повторне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Основна інформація

Назва звіту:
Звіт про повторне відстеження результативності рішення НКЦПФР від 17.07.2015 № 1038
Виконавець заходів з відстеження:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Тип відстеження:
Періодічне
Стан заходу:
Виконано
Методи одержання результатів відстеження текст:
Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта було застосовано статистичний метод.
Строк виконання заходів з відстеження (начало):
10.06.2019
Строк виконання заходів з відстеження (кінець):
11.07.2019
Цілі прийняття акта:

Рішення від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400, було розроблено з метою приведення у відповість рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 997 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2012 року за № 1353/21665 до вимог Закону України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно із Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в новій редакції регуляторного акта виключена обов’язкова необхідність завірення копій документів печаткою.

Рішенням від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» удосконалено процедуру проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог законодавства.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань не надходили

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Для відстеження результативності акта обрано такі показники:

1) Кількість перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

2) Кількість виявлених порушень у суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

3) Рівень поінформованості суб’єктів первинного фінансового моніторингу – професійних учасників ринку цінних паперів з основних положень акта – високий.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Під час проведення заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта не було отримано жодних зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, неврегульованих та проблемних питань не виявлено.

Отже, цілі державного регулювання досягнуто повністю.

Рік:
2019
Квартал:
II квартал
Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами