09.04.2020

У зв’язку із запровадженням Кабінетом Міністрів України обмежувальних заходів, направлених на запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), і для забезпечення можливості провести річні загальні збори за результатами 2019 року дистанційно Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

На засіданні НКЦПФР, яке відбулось 9 квітня 2020 року, зазначений Тимчасовий порядок було схвалено. Комісія чекає на слушні коментарі та зауваження до документу, враховуючи стислі терміни його підготовки, їх можна надіслати до 18:00 14 квітня на email dmytro.peresunko@nssmc.gov.ua.

Зазначений Тимчасовий порядок може бути застосований акціонерними товариствами, корпоративними інвестиційними фондами, товариствами з обмеженою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів. Відповідно до цього Тимчасового порядку можуть бути проведені:
– річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року;
– позачергові загальні збори акціонерів у випадках їх скликання;
– річні загальні збори учасників корпоративного фонду у 2020 році за результатами 2019 фінансового року;
– позачергові загальні збори учасників корпоративного фонду у випадках їх скликання.

Для дистанційного проведення загальних зборів наглядова рада ухвалює рішення про перенесення загальних зборів і зміну форми їх проведення на дистанційну, про що через депозитарну систему України направляються повідомлення всім акціонерам.

Дистанційний порядок проведення загальних зборів передбачає, що емітент повинен мати договір з Центральним депозитарієм, вимоги до якого встановлені Тимчасовим порядком. Акціонери ж повинні взаємодіяти з депозитарною установою, з якою у них укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах.

«Система для проведення дистанційних зборів акціонерів на період карантину буде базуватися на існуючій інфраструктурі Центрального депозитарію та депозитарних установ. Емітенти будуть взаємодіяти з Центральним депозитарієм на підставі договору, вимоги до якого встановлені цим тимчасовим порядком, а акціонери – з депозитарними установами, з якими у них укладено договір з обслуговування рахунку в цінних паперах. Через депсистему інформація потраплятиме від емітента до акціонерів, і в зворотному порядку до емітента будуть потрапляти результати голосування акціонерів», – прокоментував суть нового порядку Максим Лібанов, Член НКЦПФР.

«Ми хочемо відійти від фізичного контакту людей при проведенні зборів акціонерів, як того вимагають запроваджені Урядом обмежувальні заходи і запропонувати максимально технологічний процес, в якому будуть задіяні професійні учасники ринку. Це тимчасова процедура, зараз мова не йде про ті технології й процеси, які ми запропонували в проекті нової редакції закону про акціонерні товариства. В цьому порядку ми пропонуємо ті можливості, які зможемо забезпечити для ринку в стислі терміни», – додав Олексій Тарасенко, Член правління НДУ.

Нагадаємо, 30 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який дозволив відтермінувати строки проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року і строки розкриття річної інформації та дозволив провести загальні збори дистанційно за тимчасовим порядком, який розробить і затвердить своїм рішенням НКЦПФР.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами