29.04.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) перенесла терміни розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації (у тому числі проміжної фінансової звітності) у 1 кварталі 2020 року.

Розкриття проміжної інформації у 1 кварталі 2020 року повинно відбутися не пізніше дати розкриття річної інформації за 2019 рік, встановленої пунктом 7 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”, тобто протягом п’яти робочих днів після дати проведення загальних зборів акціонерів за результатами 2019 року.

На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада планує розглянути зміни законодавства, які закріплять відтермінування термінів розкриття емітентами цінних паперів проміжної інформації у 2020 році у зв’язку з поширенням на території України коронавірусної інфекції (COVID-19).

Нагадаємо, 30 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який дозволив відтермінувати строки проведення річних загальних зборів за результатами 2019 року і строки розкриття річної інформації та дозволив провести загальні збори дистанційно відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами