24.07.2020

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє , що вступили в дію зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, рішення №333 від 25.06.2020.

Рішення зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.07.2020 за №652/34935 і набирає чинності з дня його офіційного опублікування в «Офіційному віснику України» 24.07.2020.

Змінами до зазначеного рішення встановлюються вимоги щодо дотримання обов’язкових фінансових нормативів та показників управителями фондів операцій з нерухомістю (ФОН) та фондів фінансування будівництва (ФФБ) при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а також адміністраторами недержавних пенсійних фондів.

Зокрема, для управителів ФОН та ФФБ встановлено наступні фінансові нормативи та показники:
– коефіцієнт залучення коштів;
– норматив поточної ліквідності;
– норматив платоспроможності;
– розмір резервного фонду.

Для адміністраторів НПФ пропонується встановити такі пруденційні показники:
– норматив достатності власних коштів;
– коефіцієнт покриття операційного ризику.

Звертаємо увагу, що пункти щодо нормативних значень пруденційних показників набирають чинності з 01 січня 2021 року.

Документ розроблено на виконання вимог Законом України від 12.09.2019 №79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг», яким на Комісію покладено повноваження з регулювання діяльності нових професійних учасників на ринку цінних паперів.

Усі зміни та нововведення щодо регулювання діяльності нових видів професійної діяльності на ринку цінних оприлюднюються на офіційному вебсайті НКЦПФР та обговорюються з учасниками.

Форма звернення

Введіть адресу

Введіть назву організації

Введіть ПІБ

Введіть посаду

Фізична особа
Заява (клопотання)

Введіть email

Повідомити про корупцію

Введіть повідомлення

Зв'язатися з нами